Marcel Vissers nieuwe hoogheemraad

7 juli 2022

Vandaag is op voordracht van het algemeen bestuur, Marcel Vissers geïnstalleerd als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Vissers volgt Marcel Belt op, die op 16 juni jl. is gestart als wethouder bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Marcel Vissers is op dit moment werkzaam als directeur bij de Vereniging Regio Water. Daarnaast is hij sinds 2019 lid van het algemeen bestuur van Delfland namens de waterschapspartij Water Natuurlijk.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Het algemeen bestuur is blij dat de opvolging van Marcel Belt voorspoedig is verlopen. Marcel Vissers is een deskundig en ervaren bestuurder en als lid van het algemeen bestuur al enige tijd zeer betrokken bij de maatschappelijke opgaven waarvoor wij als waterschap staan. Wij verwelkomen hem van harte in het college van Delfland en kijken uit naar een goede samenwerking.”

Marcel Vissers gaat zich bezighouden met de onderwerpen ecologische & chemische waterkwaliteit, incl. Kaderrichtlijn Water, biodiversiteit, zwemwater, lokaal water, recreatief medegebruik, zoet water en internationale betrekkingen.

Hoogheemraadschap

Een hoogheemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. De functie van hoogheemraad is vergelijkbaar met die van een wethouder bij een gemeente. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilige en schone omgeving als het gaat om water, door te zorgen voor sterke dijken en duinen, voor de juiste waterstanden, het zuiveren van afvalwater en voor voldoende schoon en gezond oppervlaktewater.