Droogte: vanaf donderdagochtend om 00:00 uur beperkt gebruik sluizen recreatievaart

19 juli 2022

Maandag is besloten dat in het gebied van Delfland code geel geldt. Er is dan sprake van een dreigend watertekort. Dit betekent dat er een dreigend tekort aan zoet (doorspoel)water is. De maximale aanvoer van zoetwater is bereikt en door de aanhoudende droogte, warme temperaturen en lage rivierstanden neemt de hoeveelheid zout water in het gebied van Delfland toe. Om de inlaat van zout water te beperken, beperkt Delfland het schutten voor de recreatievaart. Dit houdt in dat vanaf donderdagochtend 21 juli om 00:00 uur de recreatievaart minder gebruik kan maken van: de kleine sluis van de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen.

Gevolgen recreatievaart

Het aangepast schutten betekent voor de scheepsvaart het volgende:

De grote sluis van de Parksluizen (Rotterdam)

De kleine sluis van de Parksluizen (Rotterdam)

Buitensluis (Schiedam)

Vlaardinger Driesluizen (Vlaardingen)

Beroeps-vaart

op aanbod

-

-

-

Recreatie-vaart

Mogelijk om gelijk met de beroepsvaart mee te schutten.

Eens per 2 uur een schutting heen en terug gedurende de openingstijden Kleine sluis.

Kijk voor de openingstijden op de site van de gemeente.

Eens per 2 uur een schutting heen en terug gedurende openingstijden.

Kijk voor de openingstijden op de site van de gemeente.

Eens per 2 uur een schutting heen en terug gedurende openingstijden.

Kijk voor de openingstijden op de site van de gemeente.

Droogtesituatie gebied Delfland: dreigend watertekort (code geel)

In het gebied van Delfland geldt code geel. Dit betekent dat er een dreigend tekort aan zoetwater is. Deze situatie wordt door twee aspecten beïnvloed:

1). Sterk dalende Rijnafvoer. De Rijnafvoer gaat de komende dagen snel dalen. De lange termijnverwachting stelt dat we rekening moeten houden met waarden richting 800 m3/s eind juli. Dit is zeer laag. We zien hierdoor dat de zoutgehalten bij de sluizen snel oplopen en daarmee onze doorspoelvraag ook.

2). Het is alweer een tijdje droog en komende twee weken wordt geen neerslag van betekenis verwacht. De temperaturen zijn aankomende week hoog.

Momenteel voert Delfland maximaal aan vanuit het Brielse Meer. Regionaal is op 13 juli besloten extra water aan te voeren, de zogeheten Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). Dit betekent dat Delfland via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen extra zoetwater ontvangt vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit water wordt deels gebruikt om in de zoetwaterbehoefte van Delfland te voorzien. Een deel wordt doorgevoerd naar het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. De KWA is maandag 18 juli in werking en het extra zoetwater bereikt woensdag 20 juli ons gebied. Met de aanvoer van water uit het Brielse Meer en via de KWA, is het maximum bereikt van de aanvoer van extra zoet water voor ons gebied.

Ondanks deze aanvoer wordt nog steeds een tekort aan zoetwater verwacht vanwege de oplopende zoutindringing. Die is de afgelopen dagen verder toegenomen en is bij de sluizen nu al hoog. Daarom zijn er van donderdagochtend 21 juli om 00:00 uur schutbeperkingen van kracht voor de recreatievaart, dit helpt verzilting tegen te gaan en beperkt de zoetwatervraag.

Op het moment voeren wij een deel van ons zoetwater door naar het buurwaterschap Schieland omdat een aantal van hun normale wateraanvoerroutes niet bruikbaar zijn door de lage afvoer van de Rijn. Om de regionale situatie op orde te houden en omdat we vanaf woensdag water uit de KWA ontvangen, hebben we besloten Schieland in deze situatie te helpen. Hierdoor kan het water in de boezem in ons gebied meer fluctueren dan normaal.

Verwachting

Het is lastig de droogtesituatie te voorspellen, dit is afhankelijk van veel factoren. Gezien de weersverwachtingen (aanhoudende droogte en hoge temperaturen) en de snelle daling van de rivierafvoer van de Rijn, zijn verdere maatregelen niet uitgesloten. Bijvoorbeeld verdere beperkingen bij de sluizen.

Delfland houdt de situatie goed in de gaten en communiceert verdere maatregelen tijdig. Hou ook de website van Delfland goed in de gaten.

Beperk gebruik zoetwater

Omdat er een dreigend zoetwatertekort is, vragen wij iedereen zo weinig mogelijk zoetwater te gebruiken. Bijvoorbeeld door alleen je tuin te besproeien wanneer het echt noodzakelijk is en dit vooral in de avonduren te doen.

sluis droogte bericht
Afbeelding: Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen