Droogte update


Wat is droogte?

Ons klimaat verandert. In Nederland hebben we steeds vaker te maken met droogte. Lange perioden waarin er geen of heel weinig regen valt. Het neerslagtekort is een maat voor de droogte. Hoe hoger het tekort, hoe meer droogte. Dit heeft gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Welke gevolgen dit zijn, lees je op Wij en Water/Droogte als uitdaging.

Samen met partners bekijken we hoe we onze leefomgeving Klimaatkrachtig kunnen inrichten.

Updates

Wij zijn dagelijks bezig met waterbeheer. Maar in het droogteseizoen, dat duurt van1 april tot 1 oktober, houden we extra vinger aan de pols.

Nieuwsberichten met als thema droogte:

2022

De rol van het Hoogheemraadschap van Delfland

Als waterschap hebben we vier belangrijke taken:

  1. Droge voeten - Stevige dijken maken leven onder zeeniveau veilig. Om overstromingen te voorkomen, onderhouden we de dijken, duinen en kades. Ze worden versterkt wanneer dit nodig is en we houden in de gaten of ze veilig genoeg zijn.
  2. Voldoende water - Meer dan helft van het gebied ligt onder zeeniveau. Als er veel regen valt moet het water weg uit ons gebied, anders kan het overlast veroorzaken. Bij droogte moet het water juist bewaard of aangevuld worden. Met een netwerk van kanalen, sloten en pompen zorgen we dat het gebied leefbaar blijft.
  3. Schoon water – Schoon, gezond en levend water is heel belangrijk voor de natuur, inwoners en ondernemers. Delfland beschermt de kwaliteit van het water en verbetert deze.
  4. Het zuiveren van water – Een persoon spoelt iedere dag ongeveer 130 liter gebruikt (kraan-)water weg naar het riool. Daarin zitten bijvoorbeeld nog resten van zeep, plas, poep, wc-papier en vet. De vier afvalwaterzuiveringen van Delfland maken dit rioolwater schoon.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

kaart gebieden delfland