Hoogwater verwacht: Delfland staat paraat

31 januari 2022

Update 1 februari, 14:00 uur

Vanochtend hebben we opnieuw de kust geïnspecteerd. Omdat het water gezakt is, konden we nu zien wat de gevolgen van de storm Corrie voor onze duinen zijn. Gelukkig is er geen schade geconstateerd.

Update 31 januari, 16:45 uur

Tijdens de extra dijkbewaking zijn er geen bijzonderheden gesignaleerd. Omdat het buitenwater aan het zakken is en de wind afneemt, worden er vanavond en vannacht geen inspectieronden gelopen. Morgenochtend inspecteren we wel nog een keer de kust.

Update 10:40 uur

We verwachten dat de hoogwaterstand boven de 2.50 meter boven NAP komt. Daarom wordt er vanaf 12:00 uur extra dijkbewaking ingezet langs de Delflandsedijk en de kust, om de veiligheid van de dijken te monitoren.

Hoogwater verwacht

Vanmiddag rond 14.00 uur wordt hoogwater verwacht. De verwachte waterstand bij Hoek van Holland is dan ongeveer 2.80 meter boven NAP. Rond 15.00 uur wordt een waterstand van ongeveer 2.55 meter boven NAP verwacht bij Maassluis. Deze waterstanden worden bereikt door storm Corrie in combinatie met vloed.

Delfland heeft de Keersluis van Maassluis dichtgezet om water tegen te houden. Ook gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Kijk op de websites van de gemeenten voor maatregelen die de daar worden genomen.

Uiteraard zijn we extra alert, houden we de situatie goed in de gaten en nemen we extra maatregelen wanneer dat nodig is.

Volg ons op Twitter of bekijk dit nieuwsbericht voor updates over het hoogwater.