Gevolgen klimaatverandering: samenwerking met gemeenten essentieel

28 februari 2022

Klimaatverandering heeft zeer ingrijpende gevolgen; dit blijkt uit het rapport dat het IPCC, het klimaatpanel van de VN, vandaag heeft gepresenteerd. Ook in het gebied van Delfland zijn de uitdagingen als gevolg van de klimaatveranderingen groot: een stijgende zeespiegel, meer piekbuien en langdurige perioden van droogte. Om de regio leefbaar te houden, speelt Delfland actief in op deze uitdagingen. Daarbij is samenwerking met gemeenten essentieel.

De werkgroep van wetenschappers van het IPCC heeft zich gebogen over de kwetsbaarheid van sociaal-economische en natuurlijke systemen in het kader van klimaatverandering, negatieve en positieve gevolgen van klimaatverandering en mogelijkheden om voor aanpassing. Politici kunnen de aanbevelingen van het IPCC gebruiken om keuzes te maken. In maart volgt het rapport over de mogelijkheden om klimaatverandering te beperken.

Complexe opgaven

Eerder gaf dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt al aan: “Gemeenten staan voor complexe opgaven, op het gebied van woningbouw, energie en klimaatverandering. Hun beleid heeft veel invloed op water, omdat zij in bestemmingsplannen en omgevingsvisies bepalen waar, hoeveel en hoe er wordt gebouwd.” Het is daarom van belang dat Delfland bij het allereerste begin van ruimtelijke keuzes betrokken is. Hierdoor kan de kans op wateroverlast zoveel mogelijk verminderd worden. “We begrijpen dat de woningvoorraad omhoog moet. Maar we moeten veel beter dan tot nu toe, nadenken over hoe we dat doen en waar we ruimte maken voor water,” aldus Daverveldt.

In gesprek over de woningbouwopgave

Om gemeenten te helpen bij hun gebiedsontwikkeling heeft Delfland de Watervisie ontwikkeld. Het is een van de instrumenten om met gemeenten in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de woningbouwopgave.  De Watervisie bestaat uit kaarten die per gebied de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van water tonen en wat het effect van mogelijke maatregelen zijn. De kaarten laten bijvoorbeeld zien waar de kans op wateroverlast groot is en waar niet en ze geven handvatten wat een gemeente hiertegen kan doen.

Door haar ligging is het laaggelegen, drukbevolkte en -bebouwde gebied van Delfland namelijk als geen ander kwetsbaar voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Zo moet bebouwing in Delft rekening houden met paalrot en verzakking door verdroging van de bodem. Terwijl in het kustgebied maatregelen nodig zijn tegen de stijging van zeespiegel. Het Westland is kwetsbaar voor extreme regenval. Ruimte maken voor water en water vasthouden zijn belangrijke toekomstbestendige oplossingen om de effecten van klimaatveranderingen te verminderen.

Daarom roept Delfland met de campagne ‘Maak ruimte voor water’ lokale politici, ondernemers en inwoners op om nog meer samen te werken én het belangrijkste: actie te ondernemen. Want om ook in de toekomst droge voeten te houden is niets doen geen optie.


Meer ruimte voor water is essentieel om de kans wateroverlast te verkleinen.