Delfland roept lokale bestuurders op ruimte te maken voor water

7 februari 2022

Maak ruimte voor water! Dat is dé boodschap van Marit Bouwmeester de komende weken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is de Olympisch kampioen zeezeilen een van de gezichten in de gelijknamige online campagne van het Hoogheemraadschap van Delfland die 7 februari van start gaat.

Met de campagne wil Delfland met name lokale bestuurders en politici bewegen meer ruimte te maken voor water in hun gemeente.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt is blij dat de campagne van start gaat. “Het is belangrijk dat we onze stem als waterschap laten horen, want de uitdagingen op het gebied van water zijn groot. Extreem weer, zoals hevige regenval en droogte zullen ook onze regio in de toekomst vaker treffen, met grote risico’s op wateroverlast.” Door haar ligging is het laaggelegen, drukbevolkte en -bebouwde gebied van Delfland als geen ander kwetsbaar voor de gevolgen van het veranderende klimaat, stelt Daverveldt.

Complexe opgave voor gemeente

De campagne richt zich vooral op lokale politieke partijleden, (aankomende) gemeenteraadsleden en betrokken inwoners. Met de campagne wil Delfland het belang van ruimte voor water onder de aandacht brengen bij toekomstige gemeenteraadsleden en stimuleren (nog meer) samen te werken. Daverveldt: “Gemeenten staan voor complexe opgaven, op het gebied van woningbouw, energie en klimaatverandering. Hun beleid heeft veel invloed op water, omdat zij in bestemmingsplannen en omgevingsvisies bepalen waar, hoeveel en hoe er wordt gebouwd.” Daverveldt hoopt lokale bestuurders met de campagne bewust te maken van de noodzaak om maatregelen te nemen. Liefst samen met inwoners en ondernemers. De Watervisie van Delfland, speciaal ontwikkeld om gemeenten te helpen bij hun gebiedsontwikkeling, geeft hiervoor veel handvatten. “Want alleen samen kunnen we uitdagingen als gevolg van klimaatverandering het hoofd bieden.”

Campagne met bekende en onbekende gezichten

De online campagne bestaat onder andere uit een reeks korte video’s en geschreven verhalen van bekende en minder bekende mensen uit de regio Delfland. Hun gezamenlijke boodschap: maak ruimte voor water. Op de pagina ‘Maak ruimte voor water’ staan voorbeelden en verhalen voor gemeenten, ondernemers en inwoners.

Zeilster Marit Bouwmeester, die een bronzen medaille won tijdens de Olympische Spelen, is blij dat ze de boodschap van Delfland in de campagne kan ondersteunen. De Scheveningse ziet wereldwijd de gevolgen van menselijk handelen op het milieu en klimaat. “Ik ken de schoonheid, maar ook de kracht en de gevaren van water”, zegt Bouwmeester, die vindt de grenzen van maakbaarheid in Nederland zijn bereikt. “De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Alleen door samen innovatieve oplossingen te bedenken, kunnen we de klimaatuitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.” Haar boodschap aan inwoners, ondernemers en lokale politici: “Iedereen moet iets doen, hoe klein of groot ook om ons land voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.”

Wateroverlast raakt ons allemaal

Dat de campagne start in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is uiteraard geen toeval, vertelt Daverveldt. “De invloed van water in onze regio moet een belangrijk verkiezingsthema zijn, want wateroverlast raakt ons allemaal. Ik hoop dan ook dat de campagne lokale politici, ondernemers en inwoners inspireert om nog meer samen te werken én het belangrijkste: actie te ondernemen. Want niets doen is geen optie als we in de toekomst droge voeten willen houden in ons mooie Delfland.” Daverveldt nodigt de nieuwe bestuurders dan ook uit nog meer gebruik te maken van de kennis en expertise van Delfland om de uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat gezamenlijk aan te gaan.


Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen zeezeilen (fotograaf: Adinda de Boer)