Delfland klaar voor aankomende stormen

16 februari 2022

De stilte na storm Corrie laat niet lang op zich wachten. Er worden deze week weer twee stormen verwacht: in de nacht van woensdag op donderdag wordt storm Dudley voorspeld en vrijdag verwachten we storm Eunice over ons land. Delfland staat ook bij deze stormen klaar om in te grijpen als dat nodig is om de duinen en dijk langs de Nieuwe Waterweg te beschermen.

We verwachten dat storm Dudley gepaard gaat met flinke windstoten en storm Eunice zal vrijdag uitschieters krijgen met hogere windsnelheden. In de periode van oktober tot maart komen stormen het vaakst voor. Twee stormen zo dicht achter elkaar is wel uitzonderlijk. We volgen de weersvoorspellingen aandachtig. Met Rijkswaterstaat stemmen we de verwachte waterstanden op zee af.

Springtij en storm

Bij een combinatie van springtij en storm letten we extra goed op met het oog op hoogwater. Vrijdag krijgen we te maken met storm en springvloed. We verwachten dat de zee vrijdagmiddag rond 15:40 uur op het hoogst is. Bij Hoek van Holland zal de waterstand niet boven de 2.05 meter boven NAP uitkomen. De voorspellingen geven aan dat de wind vanuit het zuidwesten gaat komen. Wind uit deze hoek stuwt het zeewater minder hoog op dan wind uit het noordwesten.

Maatregelen nemen

We houden de voorspellingen en de situatie aan de kust natuurlijk goed in de gaten. Pas bij een zee stijging van 2.80 meter boven NAP gaan wij extra inspecteren langs de duinen en de Delflandsedijk. Zo’n 12-24 uur vóór de storm bepalen we of er extra maatregelen nodig zijn, maar zoals het er nu naar uitziet is dat niet nodig voor onze kust. Ook dijken met daarop bomen zijn gevoelig bij storm. Als een boom omwaait, kan de wortelkluit een gat in de dijk maken waardoor het water wegstroomt en overlast zal veroorzaken.

Spannend

Voor bewoners en bedrijven die achter de dijk wonen en werken kan het wel weer spannend worden. Bij hoogwater kan het water daar over de kade lopen en wateroverlast geven. Gemeentes waarschuwen hun inwoners voor dit terugkerend probleem in buitendijks gebied.

Storm_Bart van Vliet