Testen compartimenteringskeringen Delfland afgerond

6 december 2022

Het testen van de keringen waarmee we grotere vaarten zo nodig van elkaar kunnen scheiden is afgerond. Deze zogeheten 'compartimenteringskeringen' zijn sluizen of schotten die in het water kunnen worden gezet om een deel van de vaart af te sluiten. Alle keringen zijn goed door de test gekomen.

De compartimenteringskeringen worden jaarlijks getest. De test bestaat uit een inspectie en een sluiting. Het gebied wordt als het ware opgedeeld in kleinere gebieden of compartimenten. Dat kan nodig zijn om verspreiding van een verontreiniging te voorkomen of bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak.

De keringen in het beheergebied van Delfland zijn allen goed door de test gekomen. De keringen hebben in het huidige systeem van Delfland een belangrijke rol: in het geval van een calamiteit kan dit schade beperken. Een aantal keringen is dit jaar niet getest omdat zij ingepland staan voor groot onderhoud.

Geestbrug BCK
Geestbrug, Den haag