Adviezen ‘hoe te bouwen in onzekere tijden’ gepresenteerd

13 december 2022

Bouwmaterialen worden steeds duurder en schaarser. Prijzen van energie en brandstof stijgen enorm. Hoe kunnen we dan toch doorbouwen aan belangrijke infrastructurele werken? Dat vroeg minister De Jonge (BZK), als vervolg op de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’, aan vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector. Onlangs presenteerden vertegenwoordigers uit de infrasector hun aanbevelingen in de vorm van een handelingskader.

“De urgentie om tot structurele oplossingen te komen is groot. Want de prijsstijgingen waar de infrasector mee te maken heeft, zijn stevig. Niet alleen materialen worden duurder, maar ook kosten voor energie en brandstof stijgen enorm,” stelt Pieter Janssen, Secretaris-Directeur bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij was vanuit de waterschappen nauw betrokken bij het opstellen van het handelingskader.

“Het belangrijkste advies uit ‘ons’ kader, zodat ‘we’ kunnen doorbouwen aan belangrijke infrastructurele werken? We hebben allerlei mogelijkheden om prijsontwikkelingen op te kunnen vangen en te verrekenen. Die willen we opnieuw onder de aandacht brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector. Zodat zij samen constructieve gesprekken kunnen voeren over de voortgang van hun opdrachten en contracten voor infrastructurele werkzaamheden, wanneer prijsstijgingen aan de orde zijn,” aldus Janssen.

Aan de overlegtafel

Namens de opdrachtgevers uit de regionale infrasector zaten de waterschappen Delfland en Hunze en Aa’s aan de overlegtafel, samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Amsterdam tezamen met BIZOB. De delegatie van opdrachtnemers uit de infrasector bestond uit de Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA, Cumela en Bouwend Nederland.


Andrea Vollebregt (Vereniging van Waterbouwers) en Pieter Janssen (Hoogheemraadschap van Delfland)