Ook in 2023 Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

15 december 2022

Ook in 2023 is er de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie! In totaal is er 290.000 euro beschikbaar voor grootschalige initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Denk aan een groot groen dak (meer dan 70 m2), een ondergrondse waterberging, een collectief van maatregelen samen met de wijk of een groen-blauw schoolplein. Als we samen de juiste dingen doen en regenwater vasthouden, verminderen we immers de kans op wateroverlast.

Waarom de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie?

Het klimaat verandert; extreme weersomstandigheden zoals hoosbuien en perioden van langdurige warmte en droogte komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving nog onvoldoende op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Dat kan tot schade leiden. Delfland werkt er samen met andere lokale overheden hard aan om zulke problemen tegen te gaan. Toch is dat niet voldoende.

Meer dan de helft van de verharding ligt op privaat terrein. Daarom roept Delfland particulieren en bedrijven op om mee te doen en zelf maatregelen te treffen. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen initiatiefnemers tot 25% van de kosten van klimaatadaptieve maatregelen aanvragen met een maximum van 15.000 euro. Met de regeling geven we inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties een financieel zetje in de rug om deze maatregelen te treffen.

Regeling zeer succesvol

Hoogheemraad Manita Koop: “Ik ben blij dat we ook volgend jaar met behulp van de stimuleringsregeling weer bij kunnen dragen aan mooie initiatieven. In 2022 was het namelijk een groot succes. In totaal waren er 70 aanvragen en realiseerden inwoners en bedrijven in totaal ruim 500m3 aan waterberging.” Zo legden inwoners van Den Haag samen 27 groene daken aan op hun schuren, nam een inwoner van Rijswijk infiltratiekratten in zijn tuin en renoveerde de Gabrielschool in Delft hun schoolplein, waarbij zij 367m2 onthardde. Ook dit jaar is er nog budget beschikbaar.

Actuele informatie over de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie vind je dan op www.hhdelfland.nl/subsidie. Kijk voor tips en inspiratie op www.klimaatkrachtig.nl.

groendak