Landelijk watertekort, update Delfland

4 augustus 2022

Door de aanhoudende droogte is er inmiddels sprake van een landelijk watertekort. Verschillende waterschappen, waaronder Delfland, hebben al maatregelen getroffen (zie pagina Droogte update).

Op dit moment zijn er op landelijk niveau nog geen extra maatregelen nodig. Wanneer de droogte aanhoudt, is het niet uit te sluiten dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Een update:

Dijken monitoren

Waar nodig repareren wij die met kleikorrels. We blijven met name de veendijken goed in de gaten houden.

Aanvoer zoet water

Om de waterstanden in ons gebied op peil te houden, laten we nog steeds zoet water in vanuit het Brielse Meer. Ook ontvangen wij als het nodig is extra zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal via het Hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvoer van zoet water is ook goed voor de waterkwaliteit in ons gebied.

Beperken instroom zout water: schutbeperkingen

Vanaf 26 juli gelden schutbeperkingen voor de beroeps- en recreatievaart. Deze maatregel is genomen om de instroom van zout water te beperken. De beroeps- en recreatievaart kan beperkt gebruik maken van de Parksluizen in Rotterdam. De Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen zijn voor de recreatievaart volledig gestremd. Het bestuur van de Stichting Monstersche Sluis heeft besloten om een totale stremming van de Monstersche Sluis in te voeren. Op het moment zijn deze maatregelen toereikend om de zoutindringing tegen te gaan, waardoor wij de huidige schutregimes niet nu aanpassen.

Nog geen sproeiverbod

In het gebied van Delfland geldt (nog) geen sproeiverbod. Maar omdat het voorlopig droog blijft, is het goed om zuinig met water om te gaan.

Alle berichtgeving rondom het dossier droogte vind je terug op de pagina Droogte update.