Nog geen verruiming vermogensnorm kwijtschelding

6 april 2022

De Tweede Kamer had in 2021 voorgenomen de kwijtscheldingregeling voor AOW’ers en volledig arbeidsongeschikten te verruimen. Helaas is de regeling nog niet doorgevoerd en kan de Regionale Belasting Groep (de RGB) de verruiming van de vermogensnorm bij kwijtschelding niet uitvoeren.

Wat houdt de verruiming van de vermogensnorm in?

Het idee van de Tweede Kamer is dat gemeenten en waterschappen de vermogensnorm voor AOW’ers en volledig arbeidsongeschikten met maximaal 2.000 euro mogen ophogen. De vermogensnorm gaat uit van het saldo van alle rekeningen bij elkaar opgeteld. De hoogte van de norm is afhankelijk van de gezinssituatie. Met deze regeling komen meer mensen in aanmerking voor kwijtschelding. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hiervoor een regeling vaststellen.

Waarom mag de RBG de verruiming niet uitvoeren?

De regeling over de verruiming van de kwijtschelding is nog niet doorgevoerd. Hierdoor ontbreekt de wettelijke basis voor de uitvoering. Het ziet ernaar uit dat de regeling op z’n vroegst per 2023 in werking treedt. De regeling mag niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Hoe nu verder?

We blijven de landelijke regelgeving op de voet volgen. Het wachten is nu op de bekendmaking van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We voeren de verruiming door zodra dat mogelijk is. Tot die tijd blijft de huidige regeling voor kwijtschelding van kracht. Op de site van de RBG kunt u eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding voor de watersysteemheffing.

RBG