Kadeverbetering nabij kerk in Schipluiden opgeschort

8 september 2021

Delfland schort de kadeverbetering van het stuk nabij de kerk in Schipluiden tot nader order op en onderzoekt de mogelijkheid om de werkzaamheden uit te stellen.

De kades in het historische centrum van Schipluiden voldoen niet meer aan de normen voor hoogte en stabiliteit. Het Hoogheemraadschap van Delfland voert, samen met de gemeente Midden-Delfland, een kadeverbetering uit en vervangt momenteel aan weerskanten van de Gaag de oude kades door een nieuwe constructie.

Wens bomen langer laten staan

In aansluiting hierop wilde Delfland ook de kade voor de kerk tussen de Hofbrug en de Westlander vervangen. De noodzakelijke kap van de bomen op de kade aldaar stuitte op grote weerstand in het dorp. In overleg met de gemeente en belangenverenigingen is gekeken naar mogelijkheden om de bomen te behouden. Daarvoor zijn geen reële oplossingen gevonden.

Onderzoek

Delfland onderzoekt nu de mogelijkheid om de werkzaamheden uit te stellen, bij voorkeur voor ca. tien jaar. Dit is de verwachte levensduur van de bomen op de kade. In die tijd kunnen de nieuwe bomen voor de kade in het dorp elders groeien en weer zorgen voor een groene aanblik.

Uit het onderzoek moet blijken of het mogelijk is de werkzaamheden uit te stellen, voor hoe lang en welke maatregelen daarvoor eventueel nodig zijn. Het is belangrijk dat de waterveiligheid van Schipluiden en de omliggende polders gewaarborgd blijft. Gedurende het onderzoek trekt Delfland de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor dit deel van de kade in.

kade bij kerk SL