Erasmusvaart blijkt niet de beste oplossing voor droge voeten

29 september 2021

De aanleg van de Erasmusvaart als groenblauwe verbinding tussen Westland en Den Haag blijkt niet de meest efficiënte oplossing voor het waterbeheer in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit blijkt uit een onderzoek van Deltares naar de werking van de Erasmusvaart bij hoosbuien. Om hoosbuien in Den Haag of Westland op te vangen en af te voeren, zijn goedkopere maatregelen denkbaar.

Een aantal gebiedsontwikkelingen tussen Westland en Den Haag (zoals de reconstructieplannen van de N211) waren in 2018 aanleiding voor het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeenten Den Haag en Westland en de Provincie Zuid-Holland om de krachten en belangen te bundelen. Zij zagen in een toekomstige Erasmusvaart een mooie kans voor vier doelen: water/klimaat, (vaar)recreatie, ecologie en kwaliteit van de leefomgeving. De verkenning was destijds gestart als een integraal project waarbij de vier partijen als gelijkwaardig partner optraden.

Uit het verkennen van de verschillende belangen bleek dat het waterbelang doorslaggevend zou zijn voor de realisatie van de Erasmusvaart. Delfland heeft daarom het trekkerschap op zich genomen en afgelopen half jaar onderzocht of de Erasmusvaart de meest geschikte oplossing is voor het behoud van droge voeten in de toekomst. Dit blijkt niet zo te zijn.

Niet kosteneffectief

Uit een onafhankelijk onderzoek van Deltares blijkt het effect dat de Erasmusvaart heeft op het watersysteem niet in verhouding staat tot de kosten. Er zijn andere oplossingen denkbaar die een meer of gelijk effect behalen voor minder kosten, zoals het vergroten van gemaalcapaciteit of een extra ondergrondse waterbuis. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van Deltares legt Delfland het trekkerschap voor dit project neer.

Vooruit blijven denken

De vier partners bespreken in oktober hoe nu verder met de Erasmusvaart en de uitdagingen die er op de verschillende terreinen nog steeds liggen. Hoogheemraad Manita Koop: “Het belang van verbeteren van de leefomgeving, de ecologie en het aanpassen van het gebied aan het steeds extremer weer blijft overeind. Samen willen we oog blijven houden voor de kansen die zich voordoen bij ontwikkelingen in beide gemeenten. Het vraagt visie, een goede samenwerking en commitment om ondanks de vele onzekerheden drie generaties vooruit te kijken. Dit project laat zien dat de wil er is.” De partners blijven zoeken naar realistische kansen en mogelijkheden voor waterbeheer, ecologie, recreatie en leefbaarheid.