Delfland blij met uitbreiding Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

6 september 2021

Het bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delflandwordt uitgebreid met zes locaties. Onder meer het Dakpark A4 in Rotterdam en de Kerkepolder in Schipluiden gaan tot het gebied behoren.

De uitbreidingen met zowel recreatie-, agrarisch- en weidevogelgebied sluiten goed aan bij de kenmerken en kwaliteiten die het landschap al te bieden heeft. Hoogheemraad Marcel Belt: “Ik ben ontzettend blij met de visie en uitbreiding van het bijzonder provinciaal landschap. Behoud en versterking van het landschap van Midden-Delfland is ontzettend belangrijk voor biodiversiteitherstel, recreatiebehoefte en klimaatadaptatie van de regio.”

Landschapstafel

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ligt in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Naast het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland maken ook groengebieden van omliggende gemeenten er deel van uit. Partijen die zich hebben georganiseerd binnen de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland hebben dit jaar samen een nieuwe Visie opgesteld voor het gebied. Doel is om de bijzondere waarden van dit agrarisch polderlandschap met koeien en weidevogels als kerngebied, dat rust biedt en recreatie, natuur en water, verder te versterken.

De uitbreidingslocaties

De visie bevat het voorstel om dit gebied uit te breiden met de Groenzoom (gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland), Kerkbuurt (gemeente Schiedam), Dakpark A4 (gemeente Rotterdam), het Kraaiennest (gemeente Midden-Delfland), de Zeven Gaten (De Lier, gemeente Westland) en Kerkpolder (Schipluiden, gemeente Midden-Delfland). De Landschapstafel heeft deze zomer dit verzoek tot herbegrenzing neergelegd bij de provincie, die het op 31 augustus heeft gehonoreerd.

De landschapstafel wil het groene gebied groen houden en nog toegankelijker, bekender en waardevoller maken voor de ruim twee miljoen inwoners die erin en eromheen wonen. De komende jaren richten de leden zich daarom op een toekomst voor duurzame landbouw, het versterken van de natuurwaarden, de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit en het klimaat robuuster maken van dit gebied.

De leden van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Naast de gemeente Midden-Delfland maken ook de recreatie-, natuur- en landschapsgebieden van de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en het Westland onderdeel uit van dit Bijzonder Provinciaal Landschap. Al deze gemeenten deel uit van de Landschapstafel, samen met de provincie Zuid-Holland, LTO Noord Delflands Groen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Midden-Delflandvereniging en het Hoogheemraadschap van Delfland.