Woon jij aan het water? Denk aan het onderhoud van je sloot!

20 oktober 2021

Woon je aan het water? Heb je grond langs een sloot? Of heb je daar een bedrijf? Dan is de kans groot dat je het onderhoud moet doen. Er zijn verschillende soorten onderhoud.

Je kunt zien of je onderhoud moet plegen, in de Legger Delfland. Als je inzoomt op de kaart en op een sloot klikt, zie je wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en/of buitengewoon onderhoud.

Sloten en vaarten moeten onderhouden worden. Anders groeit de sloot dicht met waterplanten of wordt de sloot ondiep en stroomt het water niet goed door.

Het kan zijn dat jouw grond onderdeel uitmaakt van een waterkering. In dit geval ben je ook onderhoudsplichtig voor gewoon onderhoud. Maaien is belangrijk. De wortels van het gras houden de bovenste grondlaag van de kade op zijn plek. Je kunt in de legger je situatie opzoeken.

Delfland is momenteel druk bezig met het onderhoud van de hoofdwatergangen. De kleinere watergangen worden onderhouden door onder andere gemeenten, particulieren of bedrijven.

Onze medewerkers controleren vanaf 1 november het onderhoud van deze watergangen. Deze controle noemen we schouw. Tijdens de schouw kijken we of er niet te veel riet en andere waterplanten in de sloten aanwezig zijn.

Woon jij aan het water? Onder wonen aan het water vind je meer informatie over de onderhoudsverplichtingen.