Samenwerken aan een plasticvrij Zuid-Holland

29 oktober 2021

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en provincie Zuid-Holland gaan samen de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland realiseren.

De inzet is het gebied rondom de Gouwe, Hollandse IJssel en Nieuwe Maas richting de Noordzee. Donderdag 28 oktober ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring.

Hoogheemraad Marcel Belt tekende namens Delfland de intentieverklaring: “Als waterschap werken wij hard aan schoon, gezond en levend water. Dat is belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Plastics zijn een bedreiging voor het leven in en om het water. Het is een probleem dat alleen is aan te pakken door samen te werken. Als het ons lukt om deze eerste plasticvrije corridor te realiseren, dan biedt dat hoop en inspiratie en bovendien levert het weer veel kennis op over de aanpak van dit probleem.

De samenwerking zet in op een schone, groene en gezonde leefomgeving en moet plastic in en rond de Plasticvrije Corridor stoppen. Onder andere door het bewustzijn over de impact van plastics op het milieu te vergroten, bedrijven te betrekken, het sluiten van kringlopen en door nieuwe partijen aan de plasticvrije droom te verbinden.

Er wordt nauw samengewerkt met netwerken die al actief zijn op het gebied van plastic, zoals de Community of Practice Plastic, Schone NL Delta en de nieuwe Zuid-Hollandse samenwerking Plastics in het milieu: een groeiend samenwerkingsverband van overheden die kennis over plastics in het milieu vertaalt naar bestuurlijke acties. Samen met deze netwerken kunnen we kennis verbinden, elkaar aanvullen en versterken.

De kracht van Groene Cirkels

De Plasticvrije Corridor is onderdeel van het programma Groene Cirkels. Hierin werken bedrijven, overheden en onderzoekers samen aan een duurzame en gezonde leefomgeving.