Participatiebijeenkomsten 6de Waterbeheerprogramma

5 oktober 2021

Bent u benieuwd welk werk we als waterschap tussen 2022 en 2027 gaan aanpakken? Deze periode ontwikkelen we het 6de Waterbeheerprogramma waarin we de ambities en maatregelen mooi samengevat presenteren. Op woensdagavond 13 oktober en woensdagmiddag 27 oktober houden we participatiebijeenkomsten voor het ontwerp-WBP6.

Tijdens de bijeenkomsten nemen we u graag mee in het proces en de inhoud van het ontwerp-Waterbeheerprogramma (WBP). Met ontwikkelingen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking wordt het een steeds grotere uitdaging om ons werk voor water goed uit te voeren. In samenwerking met de omgeving en met onze partners gaan we die uitdagingen aan – voor een veilige en schone omgeving als het gaat om water. Het WBP6 is een inhoudelijk visitekaartje om het belang van het waterschapswerk voor onze leefomgeving te benadrukken.

Ruimte voor inbreng

Tijdens de participatiebijeenkomst nemen we u mee in proces en inhoud van het WBP6 zodat u een goede indruk krijgt. Welke thema’s en ontwikkelingen staan erin? Hoe is de indeling? Is het WBP6 een rapport of een website? Uiteraard is er gelegenheid om uw vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. We gaan graag met u in gesprek over ons mooie werk. Komende periode is er ruimte om verbetersuggesties uit de participatiebijeenkomsten in het ontwerp-WBP6 te verwerken.

wbp6_02

Zienswijze indienen

Van 4 oktober tot en met 14 november ligt het ontwerp-WBP6 officieel ter inzage. Als u een opmerking of aanvulling heeft op de inhoud van het Waterbeheerprogramma, kunt u gedurende de inspraakperiode een zienswijze indienen. De stukken van het WBP6 van Delfland vindt u via deze link: Waterschapsblad

Het algemeen bestuur van Delfland stelt het Waterbeheerprogramma in het 1ste kwartaal van 2022 vast.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden door een e-mail te sturen aan watertafel@hhdelfland.nl. Zet duidelijk in uw mail of u de online bijeenkomst of de fysieke bijeenkomst wilt bijwonen.

13 oktober: Online participatiebijeenkomst
Woensdagavond 13 oktober 2021 (via Teams)
Tijd: 19.30-21.30 uur

27 oktober: Fysieke participatiebijeenkomst
Woensdagmiddag 27 oktober 2021 (Het Witte Paard, Gildeweg 2 Nootdorp)
Tijd: 14.00-16.30 uur

Wellicht tot ziens op een van de bijeenkomsten,

Projectgroep WBP6