Goed jaar voor de weidevogels in de Woudsepolder

13 oktober 2021

Weidevogels zoals de grutto, tureluur en scholekster hebben het zwaar in ons land. Er is steeds minder geschikt leefgebied en populaties lopen daardoor terug. Delfland zet zich samen met partners in het gebied in voor het behoud van weidevogels. Dat doen wij onder meer in onze waterberging Woudse Polder nabij ’t Woudt in de gemeente Midden-Delfland.

Sinds 2008 heeft Delfland een waterberging in de Woudsepolder. Het is een zogenaamde droge berging waar onder gewone omstandigheden drie boeren hun bedrijf uitoefenen. Als het vanwege hevige regenval nodig is, kunnen wij de berging inzetten om tijdelijk water op te vangen en zo wateroverlast te voorkomen in bewoond gebied. De berging is 34 ha groot en heeft ruimte voor zo’n 800 miljoen liter water.

Met de boeren die actief zijn in de waterberging hebben wij een overeenkomst waarin afspraken staan over wanneer en hoe de grond in de berging wordt gebruikt. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt ter bescherming van de weidevogels. Zo wordt er niet gemaaid tot 15 juni en gebruiken de boeren geen kunstmest.

De resultaten van de gezamenlijke inspanningen worden gemonitord en 2021 was een buitengewoon succesvol jaar voor de weidevogels in de berging in de Woudse Polder. Maar liefst 74 paartjes hebben er gebroed, waaronder 16 gruttoparen, 13 tureluurparen en 29 kievitparen.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Het beschermen en bevorderen van de weidevogelstand is onderdeel van onze inzet voor biodiversiteitsherstel. Wij werken hierbij samen met boeren en met het Weidevogelpact Midden-Delfland. Het is superfijn nieuws dat er dit jaar zoveel nieuwe weidevogels zijn geboren in onze berging. Ook in de nieuwe vogelplas in het Kraaiennest was het een drukte van belang. Dat stemt vrolijk en hoopvol: samen kunnen wij echt het verschil maken.”

Bekijk hier ook het rapport: Weidevogelinventarisatie Woudse Waterberging 2021 (pdf, 3.3 MB)