Meer financiële waardering kringloopboeren Midden-Delfland

26 november 2021

Rotterdam de boer op! gaat als 4e partij bijdragen aan het beloningssysteem voor kringloopboeren in Midden-Delfland. Dit systeem houdt in dat boeren die zich inzetten voor het sluiten van bodem-, plant-, dier- en mestkringlopen op hun bedrijf, hiervoor een vergoeding krijgen.

Dirk Kunst, programmamanager van Rotterdam de boer op! is zeer verheugd: “Het is heel mooi dat veel boeren in Midden-Delfland zich actief inzetten voor deze andere aanpak. Financiële waardering hiervoor is essentieel. Doordat ons programma aansluit, wordt de financiële vergoeding die de boeren ontvangen hoger.” De andere partijen die bijdragen, zijn de gemeente Midden-Delfland, FrieslandCampina en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Gestapeld belonen

De gemeente Midden-Delfland is de subsidieregeling ‘gestapeld belonen’ gestart om melkveehouders die zich inzetten en goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit financieel hiervoor te belonen. Naast de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland draagt nu ook de coalitie Rotterdam de boer op! bij aan deze regeling.

Hierdoor kan de beloning voor de boeren nu oplopen tot € 4.200 per jaar. Daarbovenop betaalt FrieslandCampina haar leden een meerprijs per liter duurzamer geproduceerde melk op basis van het keurmerk “On the way tot Planet Proof”.

Sonja Smit, wethouder in de gemeente Midden-Delfland is trots dat Rotterdam de boer op! instapt: “In Midden-Delfland wijzen we niet met onze vinger naar de boeren ‘hoe ze het moeten doen’, hier zorgen we dat de boeren geld en waardering krijgen wanneer ze maatregelen nemen waar wij als maatschappij om vragen.”

Hoogheemraad Marcel Belt vult aan: ‘Wat de kringloopboeren hier doen, draagt bij aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Deze ontwikkeling ondersteunen wij, want dat is goed voor ons allemaal. Hoe meer boeren er meedoen, des te beter. Dat Rotterdam de boer op! nu ook bijdraagt aan de financiële beloning voor deze ondernemers is dus een heel goede ontwikkeling.’

Boer Dijkshoorn

Het officiële moment vond plaats op de boerderij van boer Kees Dijkshoorn en zijn zoon Tjerk in Maasland. Kees draait al mee in het programma voor het Gestapeld Belonen. “Ik maai bewust gefaseerd om de vogels de ruimte te bieden hun jongen groot te brengen en ‘speel’ met de bemesting om meer variatie te krijgen in de grasmat. Beide kosten geld, dat is logisch. Dan is de financiële support vanuit Gestapeld Belonen heel welkom.” Boer Kees is de derde generatie boer op het erf; de vierde generatie staat al klaar. “Onze zoon Tjerk is 18 en wil boer worden. Het boer blijven is een uitdaging, maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Rotterdam de boer op!

De coalitie van Rotterdam de boer op! bestaat uit 19 partijen die de handen ineen slaan voor een spectaculaire droom: meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten voor de stad en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dirk Kunst is programmamanager van de coalitie: “Hier in Midden-Delfland wordt daar al hard aan gewerkt. Boeren sluiten hun kringlopen. Ze kiezen steeds vaker voor meer kruiden en bloemen in hun weides en bieden ruimte aan vogels om te nestelen in de polders. Het is mooi dat wij dit met ons programma een extra impuls kunnen geven.

Vanuit de doelstellingen van ons programma zijn we ook benieuwd naar wat de positieve effecten zijn op bijvoorbeeld het bodemleven en de insecten, en willen we daar graag van leren.“

Gestapeld Belonen 4 - ©Marten van Dijl

Gestapeld Belonen 2 - ©Marten van Dijl