Start proef damwand Vlaardingsekade Schipluiden

4 mei 2021

Het plaatsen van de damwanden langs de kade in Schipluiden vordert gestaag. De opgedane ervaring bij het aanbrengen van de damwanden langs de Dorpsstraat gebruiken we voor de werkwijze aan de overkant van de Gaag. De huizen in de Vlaardingsekade staan nog dichter op de kade. Om na te gaan of we ook hier obstakels tegenkomen in de grond en hoe we daarmee om moeten gaan, doen we in mei eerst een proef.

Het vervangen van de kade in het centrum van Schipluiden is nodig zodat de inwoners en bedrijven ook in de toekomst veilig naast de vaart kunnen blijven wonen en werken. Het aanbrengen van een nieuwe kade is heel ingrijpend, vooral voor de bewoners langs de kade. Daarom gaan we zeer zorgvuldig te werk. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt samen met de gemeente Midden-Delfland aan de kadeverbetering en houdt nauw contact met de omgeving.

Vragenuurtje

Op donderdag 6 mei is er een vragenuurtje gepland voor de bewoners van de Vlaardingskade over de proef die aan de kade voor hun woning gaat plaatsvinden. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Proefvak

Begin mei start de aannemer met het maken van een proefstuk damwand langs de Vlaardingsekade. Dat gebeurt ter hoogte van de Vlaardingsekade 14. Hier staan de huizen het verst van het water af en is er ruimte om de proef aan alle kanten goed in de gaten houden.

Voor de proef wordt eerst een stuk van de houten bekleding weggehaald en de oude kadeconstructie weggegraven. Daarna drukt de aannemer de nieuwe damwandplanken over  een lengte van ongeveer 10 meter in de grond. Op basis van de uitkomsten bepalen we samen met de aannemer hoe we de noodzakelijke damwand langs de Vlaardingsekade het beste kunnen aanbrengen.

Veiligheid

Het werkterrein bij de Vlaardingsekade wordt tijdens de proef afgezet met bouwhekken. Na de proef wordt de oude kade weer hersteld en veilig achtergelaten. Het daadwerkelijk plaatsen van de nieuwe damwanden aan deze zijde staat gepland voor aankomend najaar. Dit vindt plaats als de werkzaamheden aan de Dorpsstraat gereed zijn. In de tussentijd werken we aan het plan van aanpak voor de Vlaardingsekade.

Meer informatie over het project en actueel nieuws vindt u op speciale projectpagina www.hhdelfland.nl/kadeverbeteringschipluiden of via de gratis app ‘Omgevingsapp’ waarop aannemer Van Halteren Infra u informeert over de voortgang van de kadeverbetering in Schipluiden.


image_contentLead