Nieuw boek: Dijken voor beginners

24 maart 2021

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma presenteert het boek ‘Dijken voor beginners’. Dit boek staat vol met informatie over de wat er allemaal komt kijken bij dijkversterkingen, dijktechnieken, plan- en participatieprocessen en de rol die je zelf kunt vervullen als je met dijkversterking te maken krijgt.

Benieuwd naar het Dijkenboek? Je kunt het digitaal doorbladeren .

Binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt daarin aan sterke dijken en duinen. Zo bouwen we aan een goede hoogwaterbescherming voor de toekomst. Meer info over het HWBP is hier te vinden.


Beeld van HWBP