Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

10 juni 2021

Het landelijke wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit van slootjes, beekjes en plassen zoeken wij mensen die het leuk vinden om mee te helpen met dit onderzoek.

De online meetkit bestel je eenvoudig op ­­­www.vangdewatermonsters.nl. Vang de watermonsters is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Delfland.

In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. De slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen vallen hier meestal niet onder, maar zijn wel belangrijk voor het watersysteem. ‘We verzamelen samen met zoveel mogelijk mensen in heel Nederland informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water. Voorgaande jaren bleken veel gezinnen met kinderen plezier te beleven aan het samen onderzoek doen naar slootjes in de buurt. Ik roep iedereen op om dit jaar mee te doen’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters

Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je verschillende onderzoekjes doen. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de resultaten van het onderzoek waaraan jij dan hebt bijgedragen.

Schoon, gezond en levend water

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het gebied. Dat doen we onder meer door het aanleggen van nieuwe waternatuur en vispaaiplaatsen. Dat is goed voor de kwaliteit van het water en voor de biodiversiteit. En dat is weer belangrijk voor een gezonde en prettige leefomgeving voor ons allemaal. Omdat er heel veel water is in ons gebied, kunnen wij onmogelijk in alle slootjes de waterkwaliteit meten. Het is dus fantastisch als wij op deze manier toch inzicht krijgen in de waterkwaliteit en de effecten van wat wij doen. Dus doe mee en bestel die meetkit. Ik weet uit eigen ervaring dat het superleuk is om te doen!”

Ga naar www.vangdewatermonsters.nl en bestel de meetkit.


'Vang de watermonsters'

Vang de watermonsters