Hoogwaterstand Limburg: wat betekent dit voor Delfland?

16 juli 2021

De afgelopen dagen is er uitzonderlijk veel water gevallen dat vooral Limburg treft. Al dit water komt uiteindelijk in onze delta uit. De verwachting voor ons gebied is dat die piek van het water uit Limburg zondagavond/maandagmorgen aankomt. We verwachten dat dit circa 60 – 80 cm verhoging van het waterpeil betekent. Ter vergelijking: dit is ongeveer de hoeveelheid water waarmee we in de winter te maken hebben wanneer het smeltwater uit de Alpen door de rivieren stroomt. Deze hoeveelheden water kunnen wij goed afvoeren naar zee. Daarom verwachten wij geen problemen in ons gebied. Delfland monitort uiteraard continu de weerberichten om de situatie in de gaten te houden.

De huidige zeestroming werkt daarin ook mee want er is nu geen noemenswaardige opzet van de getijden; dit bepaalt mede het waterniveau in De Nieuwe Waterweg. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen opengezet om het water makkelijker naar buiten te laten stromen.

Verschil met Limburg

Het lijkt vreemd dat er zulke wateroverlast in Limburg is en wij in ons gebied geen problemen verwachten. Dit komt omdat Nederland een deltaland is. In Limburg zijn de rivieren nog relatief smal waardoor het water in dit soort situaties dan buiten zijn oevers kan treden. In ons gebied zijn de rivieren heel breed waardoor de afvoercapaciteit hoog is. Bovendien ligt ons gebied dichtbij zee waardoor het water zich al heeft verspreid over bredere en meerdere rivieren. Ook hebben de waterschappen sinds de overstromingen in de jaren ’90 hun waterkeringen versterkt en meer ruimte gegeven aan rivieren.

Wake-up call

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Wij leven erg mee met de inwoners van Limburg. Het is een ongekende situatie. Daarom helpen wij vanuit Delfland ook onze collega’s in Limburg. Een aantal collega’s helpen de komende dagen bij het inspecteren van de dijken. Daarnaast sturen wij via onze calamiteitenaannemer een zandzakkenvulmachine met personeel naar Limburg toe.”

De situatie in Limburg is een wake-up call. Het laat zien dat ruimte geven aan water heel belangrijk is: om het op te kunnen vangen, te bergen en vervolgens ook weer opnieuw te kunnen gebruiken bij perioden van droogte.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “In Nederland hebben nu te maken met enorme hoosbuien. De afgelopen jaren was er juist sprake van lange perioden van droogte. Het is van belang dat we samen de schouders er onder zetten om ons gebied aan te passen aan deze weersextremen. Dat heeft gevolgen voor de overheden bij de inrichting van de fysieke ruimte. Je moet vooraf goed nadenken over het organiseren van het waterbeheer, niet achteraf. Het vraagt om samenwerking op alle niveaus: van overheden, bedrijven en inwoners. We moeten er samen voor zorgen dat we het water beter opvangen, bergen en hergebruiken. En bij overtollig water het goed afvoeren.”