Start Gebiedsgerichte Aanpak in Waalblok, ‘s Gravenzande

21 januari 2021

Met de glastuinbouwondernemers uit de polder het Waalblok en het boezemgebied in ’s-Gravenzande is Delfland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. In deze aanpak werken wij stap voor stap aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen.

Met 1500 ondernemingen heeft de glastuinbouwsector veel invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen staan onze doelen voor schoon, gezond en levend water in de weg. In 2014 zijn wij daarom begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak.

Hierin werken we samen met ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw NL aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland.

Wij beginnen met een intensieve meetcampagne. Met een fijnmazig meetnet controleren wij 24/7 in een polder of boezemgebied de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo krijgen wij een goed beeld waar te hoge concentraties in het water voorkomen.

De meetresultaten bespreken wij met de ondernemers en ook welke verbeteringen zij kunnen toepassen in hun bedrijf om lekkages te voorkomen en op welke termijn die worden doorgevoerd. In gebieden waar wij eerder deze aanpak toepasten zien wij nauwelijks meer bewuste lozingen, minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers.

Marcel Belt: “Dat laatste is heel belangrijk. Als de ondernemers inzien dat zij zoveel invloed hebben op het leven in en om het water, gaat het grootste deel meer waterbewust ondernemen. De Gebiedsgerichte Aanpak loopt nog tot 2022. Dan zijn wij in alle glastuinbouwgebieden geweest. Intussen kijken wij wat wij nog meer kunnen doen om te stimuleren dat er geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen meer vanuit de kassen terechtkomen in de sloten, (zwem)plassen en vaarten in ons gebied.”

Vanwege de corona-maatregelen organiseren wij voor dit gebied geen informatieavond, maar ontvangen ondernemers de informatieflyer (pdf, 1 MB) over het project.

Meer informatie over de Gebiedsgerichte Aanpak.


Waalblok, ‘s Gravenzande