Nesten bastaardsatijnrups weggehaald om overlast te voorkomen

26 februari 2021

In het duingebied bij Ter Heijde, in de gemeente Westland, is de bastaardsatijnrups al vroeg gezien. De rupsen bevinden zich elk jaar in de duindoornstruiken en zorgen in het strandseizoen voor veel overlast. Delfland heeft de eigenaars van Moments Beach ontheffing verleend voor het betreden van de duinen, om samen met enkele andere vrijwilligers de nesten weg te knippen. De ontheffing geldt tot aan het broedseizoen, 15 maart. De gemeente voert de nesten af.

De nesten zijn al vanaf januari gespot. In deze periode zijn de rupsen nog niet actief en blijven in hun nesten. Samen met de gemeente en vrijwilligers is afgesproken dat de  spinselnesten in het duingebied bij Ter Heijde weggehaald worden. Tijdens het knippen houden we uiteraard rekening met de overige natuur dat er leeft. Door het weghalen van de nesten voorkomen we dat strandbezoekers hier straks last van ondervinden.

Bastaardsatijnrupsen lopen in het strandseizoen vanuit de duinen naar het strand en veroorzaken overlast door hun brandharen. Eerdere knipacties wijzen uit dat het weghalen van de spinselnesten uit de duindoornstruiken helpt. Hierdoor is er in de zomermaanden de afgelopen jaren weinig last geweest.

Bastaardsatijnvlinders vliegen vanaf eind mei tot augustus. De rupsen overwinteren in de duindoorstuiken. De bastaardsatijnrups is een rups die dezelfde soort klachten geeft als de eikenprocessierups. Contact met de brandharen van de rups kan heftige jeuk en huiduitslag veroorzaken. Het kan ook leiden tot irritatie aan de ogen en luchtwegen.


Nesten worden weggehaald