Waterbeheerders in de regio Rotterdam gaan nauwer samenwerken voor water & klimaat

20 december 2021

Water is overal aanwezig in de stad. In huis maar ook buiten. Om wateroverlast of watertekort te voorkomen is goed waterbeheer belangrijk. Dit vraagt om nauwe samenwerking en bundelen van kennis en krachten.

De gemeente Rotterdam en gemeente Capelle aan den IJssel, drie waterschappen (Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta) en Evides Waterbedrijf ondertekenden 20 december het bestuursakkoord water & klimaat.

Het veranderende klimaat, de bevolkingsgroei, de energietransitie, voortdurende innovaties en ook het verwijderen van vreemde stoffen zoals medicijnresten uit ons water zijn onderwerpen waarop de partners in en rond Rotterdam willen blijven samenwerken. En dat moet ook om de maatregelen die nodig zijn om prettig en veilig te blijven wonen en werken in de regio ook betaalbaar te houden. Door samen te werken kan het werk effectiever, efficiënter en goedkoper. Dat hebben de partners inmiddels ervaren en willen dat verder kracht bij zetten.

Een nieuwe richting aan de goede samenwerking

Goed waterbeheer met de beste oplossingen voor en met de burgers en ondernemers kan alleen door de juiste samenwerking. Zo’n goede samenwerking is niet vanzelfsprekend.

Hoogheemraad Manita Koop: “Het is tijd voor een nieuwe impuls. Gezamenlijk onze mouwen opstropen en overgaan tot actie. Samenwerken betekent in de schoenen durven staan van de ander om te weten wat voor de ander echt belangrijk is. En vanuit dat perspectief weet je wat je als partner kan bijdragen.”

De samenwerking krijgt ook een naam: Alliantie Waterkracht.

Water raakt ons allemaal. Voor burgers en ondernemers betekent deze samenwerking een zo efficiënt mogelijke aanpak van de gevolgen van extreme weersomstandigheden, verbetering van de dienstverlening en het verder beperken van overlast door werkzaamheden in de buitenruimte.

BAcompleet
De puzzelstukjes Alliantie Waterkracht passen mooi in elkaar. We gaan nog nauwer samenwerken voor water & klimaat.
fotograaf gebruikte foto's: Eric Fecken

Alliantie WaterKracht