Start Gebiedsgerichte Aanpak rondom Poeldijk

2 augustus 2021

Vandaag starten wij met de Gebiedsgerichte Aanpak in de glastuinbouwgebieden rondom Poeldijk, gemeente Westland.

In deze aanpak werken wij samen met de glastuinbouwondernemers aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen.

Met zo’n 1500 ondernemingen heeft de glastuinbouwsector veel invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen staan onze doelen voor schoon, gezond en levend water in de weg. In 2014 zijn wij daarom begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak.

Hierin werken we samen met ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw NL aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland. Daarbij werken wij gebied voor gebied af. Vandaag starten wij in boezemgebied 2 en 5, zie kaart (pdf, 11 MB), nabij Poeldijk.

Wij beginnen de Gebiedsgerichte Aanpak altijd met een intensieve meetcampagne. Met een fijnmazig meetnet controleren wij 24/7 in een polder of boezemgebied de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo krijgen wij een heel goed beeld waar te hoge concentraties in het water voorkomen.

De meetresultaten bespreken wij met de ondernemers en ook welke verbeteringen zij in hun bedrijf kunnen doen om lekkages te voorkomen en op welke termijn die worden doorgevoerd. In gebieden waar wij eerder deze aanpak toepasten zien wij nauwelijks meer bewuste lozingen, minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers.

Meer informatie over de Gebiedsgerichte Aanpak.