Onderzoek naar de visstand in Delfland

10 augustus 2021

Van 16 augustus tot 17 september gaat Visserij Service Nederland vis vangen in verschillende Delflandse wateren. Zij doen dat in opdracht van ons, om in kaart te brengen welke vis er leeft, in welke grootte en in welke aantallen. Een gezonde, evenwichtige visstand is namelijk belangrijk voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat is een voorwaarde voor een gezonde, prettige leefomgeving en de kwaliteit van het landschap. Wij doen dat door het water te beschermen tegen vervuilende stoffen en door de waternatuur te stimuleren en ruimte te geven.

Een gezonde visstand is daarbij belangrijk. Wij zorgen ervoor dat ons gebied toegankelijk én aantrekkelijk is voor vis. Door het aanleggen van vispassages, natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en paaiplaatsen.

Om te zien of die maatregelen ook werken, doen wij elke drie jaar een visstandonderzoek. Gespecialiseerde bureaus vangen, meten en tellen vis. In het algemeen kun je zeggen: hoe diverser de vangst -dus hoe meer soorten- en de leeftijdsopbouw, des te beter. Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid vis, maar ook om de samenstelling van het visbestand naar soort en maat. Alles draait om evenwicht.

Door het visstandonderzoek elke drie jaar te herhalen, kunnen wij de resultaten vergelijken. De wateren die worden bevist zijn onder meer de Schie, de Berkelse Zweth, de Pijnackerse Vaart, de Delftse, Leidse en Haagse Vliet, de singels in Den Haag, de Laak, het verversingskanaal in Den Haag, de Polderwatering en de Polder Berkel.

Alle vis wordt uiteraard met zorg behandeld en weer teruggezet. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het eerste kwartaal 2022.

Driehoornige stekelbaars
Driehoornige stekelbaars