Delfland staat overwinteren van strandtenten nog een keer toe

31 augustus 2021

Koninklijke Horeca Nederland heeft net als vorig jaar het verzoek ingediend om strandpaviljoens te laten overwinteren. De minister heeft hier welwillend op gereageerd en heeft aangegeven dat zij het aan de kustwaterschappen laat om te besluiten over het verzoek. Evenals vorig jaar heeft Delfland veel begrip voor de situatie waarin de ondernemers zich bevinden door de corona-crisis. Gezien de bijzondere situatie sluit het bestuur van Delfland aan bij de lijn van de minister en staat de paviljoenhouders toe om ook de komende winter te overwinteren.

De duinen beschermen de 1,2 miljoen bewoners van ons gebied en hun bezittingen tegen de zee. Delfland is verantwoordelijk voor het behoud van een stevige zeewering en de veiligheid. Dat doet het waterschap onder meer door dynamisch kustbeheer waarbij de duinen aangroeien via verstuiving van zand en een dijk in de boulevard van Scheveningen. Vandaar dat er beleidsregels zijn voor strandpaviljoens.

Gezien de zeer uitzonderlijke situatie komt Delfland nog een keer tegemoet aan het verzoek. Het besluit moet nog geformaliseerd worden in een watervergunning.

Strandpaviljoen