Werkzaamheden aan pompen AWZI Houtrust Den Haag

13 april 2021

Op AWZI Houtrust maakt Delfland het afvalwater schoon van de bewoners en bedrijven van Den Haag en omgeving. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Het schoongemaakte water lozen wij op zee via een leiding. Vanwege groot onderhoud aan de pompen lozen wij op dit moment een deel van het schone water via het Verversingskanaal naar gemaal Schoute en vervolgens naar zee.

Daarbij treedt wat schuimvorming op. De werkzaamheden zijn deze week afgerond.

Per dag spoel jij gemiddeld 125 liter gebruikt kraanwater door. Daar zit dan zeep in, tandpasta, vet, poep en plas. Het komt via de wc, gootsteen en het doucheputje in het gemeentelijk rioolstelsels en bij onze rioolgemalen en gaat van daaruit door persleidingen naar onze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het water schoongemaakt. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens via grote pompen geloosd op zee.


AWZI Houtrust Den Haag

AWZI Houtrust Den Haag