Onderzoek naar de platte schijfhoren: een beschermde waterslak

21 april 2021

Delfland doet onderzoek naar de beschermde waterslak de platte schijfhoren. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we bepalen of de bescherming van deze soort voldoende is of dat er extra maatregelen nodig zijn.

De platte schijfhoren is een vrij zeldzame waterslak die flink achteruit is gegaan in Europa door het verdwijnen van zijn natuurlijke leefomgeving. Een belangrijk deel van zijn nog resterende leefgebied is te vinden in de Nederlandse laagveengebieden. Dit zijn bijvoorbeeld de boerenslootjes tussen Delft, Schiedam en Berkel & Rodenrijs.

Vanwege de achtergang van deze soort wordt de platte schijfhoren beschermd via de Wet Natuurbescherming. Dat betekent dat er bij werkzaamheden in het water rekening gehouden moet worden met deze soort en dat zijn leefomgeving in stand gehouden moet worden. Wanneer er in een watergang gemaaid moet worden, dan moet een deel van de waterplanten blijven staan voor deze waterslak. Zo kan de platte schijfhoren in zijn voortbestaan veilig gesteld worden. Dit past goed bij de ambitie van het Delfland om te zorgen voor schoon, gezond en levend water.

Delfland zorgt ook voor droge voeten. Bij hevige regen voeren we een teveel aan water af naar zee. Bij smalle watergangen kan het zijn dat er te weinig ruimte is voor waterplanten. Dan maaien we de waterplanten om ervoor te zorgen dat er voldoende doorstroming is.

Om zeker te zijn dat de platte schijfhoren het goed heeft in ons gebied gaan ecologen van VanderHelm inventarisaties uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt uitgezocht of de bescherming van deze soort momenteel voldoende is, of dat extra maatregelen nodig zijn.


image_contentLead (4)

Platte schijfhoren