Lozingen en lekkages opsporen met eDNA

20 april 2021

Ons onderzoek naar environmental DNA (eDNA) bij het opsporen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw laat veelbelovende resultaten zien. Met deze nieuwe techniek kunnen wij DNA sporen van tomaat en paprika meten in oppervlaktewater. Die geven ons aanwijzingen voor de bron van een lozing of lekkage.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat doen wij onder meer door het water te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen. Met 1500 bedrijven heeft de glastuinbouw daarop veel invloed.

Daarom werken wij samen met de branche aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. Die samenwerking loont, maar wij vinden nog te vaak voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water die uit de kassen komen. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit en daarmee voor onze leefomgeving. Veelal zijn lekkages onbewust en zijn lozingen meestal te wijten aan calamiteiten. Zien wij bewuste lozingen dan treden wij op gepaste wijze op.

Helaas lukt het ons nog niet altijd om lozingen en lekkages op te sporen. Dit komt door breed werkende gewasbeschermingsmiddelen die niet meer naar één specifieke teelt te herleiden zijn. Daarom heeft Delfland een onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om eDNA methode in te zetten voor de opsporing. Het onderzoek is gefinancierd vanuit ons innovatiefonds in samenwerking met Datura.

Hoe werkt het?

Als wij een lozing vaststellen, nemen wij een monster van het water voor onderzoek in een laboratorium. Dat onderzoekt het monster op circa 300 stoffen die in het water zitten, dit is een uitgebreid en kostbaar onderzoek dat vaak lang duurt.

In dat water zitten ook sporen (eDNA) van het gewas dat wordt verbouwd in de kas waaruit de lozing afkomstig is. Die zijn veel sneller en goedkoper te vinden en dat maakt het voor ons makkelijker om de bron te vinden. Het onderzoek heeft zich vooralsnog gericht op tomaten en paprika. Met deze methode kan met 99% zekerheid de bron worden achterhaald. Zowel een positieve als negatieve test geeft ons inzicht in ons zoekgebied.

Nu wij weten dat deze methode veelbelovend is gaan wij deze in de praktijk brengen. Ook wordt onderzocht of eventueel andere waterschappen een eDNA test kunnen ontwikkelen voor andere gewassen. Zo delen we kennis en verdelen we de kosten.

Meer weten over dit onderzoek? Lees het rapport: eDNA monitoring van tomaat en paprika in oppervlaktewater van het glastuinbouwgebied in Delfland (pdf, 524 kB)


image_contentLead (2)