Delfland zet zich in voor Global Goals

25 september 2020

Vandaag, 25 september wappert bij heel veel rijksgebouwen, gemeentehuizen en kantoren van waterschappen de Global Goals vlag. Daarmee markeren wij de vijfde verjaardag van de SDG’s: Sustainable Development Goals ofwel duurzame ontwikkeling doelstellingen.

De SDG’s zijn een wereldwijd initiatief met als doel om in 2030 zeventien doelen te behalen voor een betere wereld. Delfland vindt het heel belangrijk om daaraan bij te dragen. Wij doen dat op verschillende manieren.

Wij zetten ons in voor een gezonde leefomgeving en voor het klimaat. In ons gebied werken wij aan schoon, gezond en levend water, aan klimaatadaptatie en aan het herstel van de biodiversiteit.

Wij werken eraan om in 2025 energie- en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op onze zuiveringen produceren wij groen gas. Wij werken mee aan projecten voor aquathermie en riothermie en aan het sluiten van de waterketen. Als opdrachtgever stellen wij hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en als werkgever streven wij naar inclusiviteit.

En, onze inzet beperkt zich niet tot de eigen organisatie en ons beheergebied. Met onze kennis van waterbeheer dragen wij bij aan projecten en scholing in landen die grote vraagstukken hebben op het gebied van schoon water, waterveiligheid en voldoende water. Dat doen wij samen met de andere waterschappen in de Blue Deal. Daarmee dragen we bij aan het terugdringen van armoede, honger en het verbeteren van goede gezondheid en welzijn.

Zo doen alle deelnemers aan SDG’s vanuit hun eigen taken wat zij kunnen om de doelen te halen voor een duurzame wereld waarin kennis en welvaart eerlijker zijn verdeeld. Daarvoor hijsen wij vandaag graag de vlag bij ons hoofdkantoor in Delft.

Jij kan ook meedoen! Kijk daarvoor op: https://www.sdgnederland.nl/wat-je-kan-doen-als-individu/


V.l.n.r. hoogheemraad Peter Ouwendijk, hoogheemraad Marcel Belt en dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt hijst de vlag.