Thuiswerken? Dat geldt niet voor onze dijkinspecteurs

12 oktober 2020

Elk jaar tussen oktober en maart gaan onze dijkinspecteurs op pad voor de reguliere inspecties van alle keringen in Delflands gebied. Ook in deze bijzondere tijd gaan zij aan de slag. Dat is zo’n 700 km aan dijken, duinen, waterkeringen en polderkades die ons beschermen tegen het water en gecontroleerd worden.

Tijdens de reguliere inspecties kijken de inspecteurs naar de stabiliteit van de kering. Zij registreren scheurvorming, afkalving, lekkage en lokale vervorming en verzakking. De aangetroffen schade wordt gerepareerd, of nog even in de gaten gehouden. Overtredingen of schades veroorzaakt door derden worden door de inspecteurs doorgegeven aan het team Toezicht en Handhaving. De resultaten uit de inspecties gebruiken we voor kadeverbeteringen en buitengewoon onderhoud.

Controleren mogelijk maken

Medewerkers van Delfland kunnen de dijken en kades alleen goed controleren als deze toegankelijk zijn. Bebouwing of beplanting zoals tuininrichting, vlonders, tegels, struiken of een boom, kan het controleren belemmeren of soms zelfs onmogelijk maken. Ook kan de dijk of kade hierdoor minder sterk en hoog worden. Daarom is voor het plaatsen van bebouwing en beplanting op of aan een kade of dijk vaak een vergunning nodig. Dit hangt af van de plannen en de locatie. Als je plannen hebt, raden wij je aan om vooraf contact op te nemen met Delfland. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de reguliere inspecties of wat wij doen aan de conditie van de dijken? Kijk dan op deze pagina: Conditie van de dijken


Dijkinspecteurs aan het werk