Samen met glastuinbouwondernemers in ’s-Gravenzande werken aan schoon water

15 oktober 2020

Ook in glastuinbouwgebied werkt Delfland aan schoon, gezond en levend water. Samen met de ondernemers rondom de Groeneweg in ’s-Gravenzande starten wij met de Gebiedsgerichte Aanpak. Met mobiele apparatuur meten wij hier 24/7 de waterkwaliteit om eventuele bronnen van vervuiling op te sporen en terug te dringen.

Het gebied rondom de Groeneweg in ’s-Gravenzande is het zeventiende glastuinbouwgebied waar wij met deze aanpak aan de slag gaan. In de Gebiedsgerichte Aanpak werken we samen met de glastuinbouwondernemers, toezichthouders milieu van Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

De waterkwaliteit in veel glastuinbouwgebieden is nog niet op orde. We meten er nog steeds te veel stoffen die niet in het water thuishoren. En dat is slecht voor het leven in en rond het water. Met de Gebiedsgerichte Aanpak meten wij een jaar lang 24/7 met een fijnmazig meetnet de waterkwaliteit van een polder of boezemgebied. Zo krijgen wij zicht waar zich te hoge concentraties voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water bevinden. De resultaten bespreken onze mensen met de ondernemers om verdere vervuiling naar het oppervlaktewater te voorkomen. In de glastuinbouwgebieden waar wij eerder deze aanpak hebben toegepast leverde dit goede resultaten op: wij zien nauwelijks meer bewuste lozingen, er zijn minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers.

Marcel Belt: “De Gebiedsgerichte Aanpak heeft zich bewezen als instrument om lekkages en lozingen in de glastuinbouwgebieden te verminderen. Wij zetten de samenwerking daarom door tot wij in alle polders zijn geweest. Tegelijkertijd onderzoeken wij hoe wij samen met de partners een versnelling kunnen inzetten op het terugdringen van de toxiciteit. Dat is een voorwaarde voor schoon, gezond en levend water en daarmee voor ons allemaal.”

Meer info over de Gebiedsgerichte Aanpak


Plattegrond