Broekpoldereigenaren en overheden werken samen aan toekomstbestendig gebied

29 oktober 2020

Grondeigenaren uit de Broekpolder hebben de handen ineengeslagen met de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Delfland om samen het gebied waar ze trots op zijn toekomstbestendig te maken. Deze manier van samenwerken, waarbij de Broekpoldereigenaren het initiatief hebben genomen, heeft nog nooit eerder in Nederland plaatsgevonden. Samen werken we aan een traject van plan tot uitvoering aan de Broekpolder in 2040.

De samenwerking tussen de overheden en de coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin er een goede balans is tussen wonen & werken, bedrijven continuïteitsperspectief hebben en bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving. Alle eigenaren binnen de polder kunnen lid worden van de coöperatie en meedenken/meewerken aan de ontwikkeling van de polder.

Digitaal startmoment

Deze week is het convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 (vertegenwoordiging van de Broekpoldereigenaren) en de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. De vier bestuurders hebben digitaal het convenant getekend en de samenwerking is officieel gestart. In het convenant zijn meerjarige afspraken tussen de coöperatie en de overheden geregeld over samenwerking, planvorming- en ontwikkeling en ondersteuning.

Water: een belangrijk onderdeel van het gebied

Hoogheemraad Peter Ouwendijk geeft aan: ‘Ik ben enthousiast over dit initiatief, een eerste echte ‘burgeromgevingsvisie’. Water is een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van het gebied. Mooi dat het initiatief vanuit de bewoners en ondernemers uit het gebied is gekomen, een voorbeeld voor anderen. Voor ons is het een kans om te leren in dit gebiedsproces a la nieuwe omgevingswet. Het is van belang om water vroegtijdig in de planvorming te betrekken. We willen meedenken bij innovaties, bijvoorbeeld op het vlak van gietwatervoorziening, en kunnen ook onze opgaven op het gebied van waterberging en wateroverlast inbrengen en gezamenlijk oplossen. Zo kunnen we nu en in de toekomst in het gebied veilig blijven wonen, werken en recreëren.’

Samen veranderen

De Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied in het Westland. De polder is begrensd door de dorpen Wateringen, Kwintsheul en Honselersdijk en de Bloemenroute N222. Broekpolder is een gebied van 600 hectare, voornamelijk bestemd voor en gevuld met kassen. Daarnaast biedt de polder huisvesting aan 400 gezinnen. De polder heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden.

www.broekpolder2040.nl


Duurzaam wonen & werken