Delfland ontvangt 1.000ste certificaat CO₂-Prestatieladder

10 november 2020

Vandaag heeft Delfland een CO₂-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder. Daarmee ontvangen we het 1.000ste certificaat van de Ladder.

Duurzaam Delfland

De CO₂-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO₂-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Directeur Pieter Janssen van Delfland: ‘’In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO₂-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO₂-uitstoot.”

De CO₂-voetafdruk van Delfland is 14.000 ton waarbij de belangrijkste emissies zijn: 7.090 ton biogasverbruik op de afvalwaterzuiveringen, 3.894 ton elektriciteitsverbruik en 1.633 ton aardgasverbruik. Het hoogheemraadschap gaat o.a. aan de slag met de volgende CO₂-reducerende maatregelen: verder verduurzamen van de inkoop van elektriciteit, biogas omzetten naar groen gas en leveren aan het gasnet als duurzame brandstofbron voor de transportsector, het elektrisch maken van het wagenpark en investeringen in zon- en windenergie. Daarnaast helpen we initiatiefnemers om aquathermie (restwarmte uit de afvalwaterzuivering en oppervlaktewater) in te zetten als maatregel voor de energietransitie, om woningen duurzaam te verwarmen.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen (UVW): “De waterschappen zien de CO₂-Prestatieladder als een krachtig instrument voor verduurzaming van de sector. Het is mooi nieuws dat het Hoogheemraadschap van Delfland, naast hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nu ook deze certificering heeft behaald. Momenteel zijn vijf andere waterschappen via een certificeringstraject ook op weg naar certificering. Meer waterschappen zullen in 2021 volgen.”

Over de CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is in de afgelopen jaren een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt geworden. Organisaties stimuleren om zelf iets te doen aan CO₂-reductie, dat is de gedachte achter de CO₂-Prestatieladder.

Annemiek Lauwerijssen, manager Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): “De CO₂-Prestatieladder heeft een enorme beweging op gang gebracht. Het is goed om te zien dat ook steeds meer overheden enthousiast aan de slag gaan met certificering in het kader van hun voorbeeldrol en practice what you preach. Wij feliciteren het Hoogheemraadschap van Delfland van harte met deze mooie mijlpaal!”


Certificaat wordt in ontvangst genomen