Update: Botulisme was doodsoorzaak zwanen Ypenburg

15 juni 2020

Update 13 juli: Het zwanengezin dat medio juni overleed aan de Anthony Fokkersingel in Ypenburg is gestorven aan de gevolgen van botulisme. Dat heeft vogelopvang De Wulp bekend gemaakt. De vogelopvang had de dode zwanen laten onderzoeken om de doodsoorzaak vast te stellen. Daarmee is ons vermoeden bevestigd.

Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat amper te voorkomen is. Wij proberen in een zo vroeg mogelijk stadium botulisme verschijnselen te signaleren en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen.

Na het trieste overlijden van de zwanenfamilie hebben we het water in de omgeving van de Anthony Fokkersingel in de gaten gehouden en geen nieuwe sterfgevallen van dieren gezien en er ook geen meldingen over gehad. Ook de komende tijd zullen we het water in deze buurt in de gaten houden.

Doodsoorzaak zwanen in Ypenburg wordt onderzocht

Vrijdag 12 juni kregen wij de melding dat het niet goed ging met drie jonge zwaantjes aan de Anthony Fokkersingel in Ypenburg. Een van onze mensen is gaan kijken. Toen waren er twee zwaantjes overleden. Helaas heeft ook het derde zwaantje het niet gered. De zwaantjes zijn naar Vogelasiel de Wulp gebracht. Wij hebben direct zuurstof gemeten in het water. Het zuurstofgehalte was goed. Wij hebben in de omgeving gesurveilleerd en daar geen andere dode dieren aangetroffen.

Zondag kregen wij de melding dat ook het ouderpaar dood was. Dat is ontzettend verdrietig. Wij hebben wederom het zuurstofgehalte van het water gemeten en gekeken of er meer dode dieren waren. Daarbij zijn twee dode vissen gevonden, die wij hebben laten weghalen.

Inmiddels lezen wij op social media dat er de afgelopen twee weken vaker dode dieren uit het water zouden zijn gehaald. Wij gaan aanvullend onderzoek doen naar de waterkwaliteit.

Botulisme kun je in het water niet meten. Daarvoor moet onderzoek worden gedaan op het dode dier. De Wulp stuurt daarom de organen van de zwanen naar de Wageningen Universiteit voor toxicologisch onderzoek.

Samen hopen wij te achterhalen wat er is gebeurd met de zwanen. Wij houden de komende periode extra toezicht bij de Anthony Fokkersingel en wij vragen mensen melding te maken bij ons als ze zieke of dode dieren zien en deze vooral niet zelf uit het water te halen.

Melden kan via loket@hhdelfland.nl en / of 015 260 81 08