Maatwerk voor ondernemers bij betaling belastingaanslagen

15 juni 2020

In verband met de coronacrisis heeft de Regionale Belasting Groep (RBG) in maart ondernemers de mogelijkheid geboden uitstel van betaling van de aanslag tot 30 juni aan te vragen. Dit uitstel verloopt binnenkort en dat betekent dat voor 15 juli de aanslag waarvoor uitstel was verkregen, betaald moet zijn.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om de aanslag voor 15 juli in een keer te betalen. Daarom bieden wij ondernemers die van de uitstelregeling gebruikgemaakt hebben, onderstaande mogelijkheden.

  1. Betalen in maximaal tien termijnen
    De betaling van de aanslag kan éénmalig gespreid worden over maximaal tien termijnen. De betaling verloopt dan via automatische incasso, waarvan de eerste termijn rond 25 juli 2020 wordt afgeschreven.2.
  2. Verlengen uitstel van betaling
    Als betaling op dit moment niet mogelijk is, kan gemotiveerd verlenging van het uitstel aangevraagd worden tot uiterlijk 1 september 2020. Als het uitstel wordt verlengd, kan indien nodig per 1 september in maximaal acht termijnen worden betaald.

Ondernemers van wie het uitstel verloopt, ontvangen deze week een brief. Hierin staat hoe ze contact kunnen opnemen.