Biodiversiteit leeft: samenwerken aan biodiversiteit in ons gebied

29 juni 2020

De verscheidenheid en populatiegrootte van plant- en diersoorten staan wereldwijd onder druk. Ook in ons land hebben onder meer insecten en boerenlandvogels het zwaar. Delfland gaat zich inzetten om de biodiversiteit in zijn gebied te herstellen en heeft hiervoor een Actieplan Biodiversiteit opgesteld.

Als beheerder van de waterkwaliteit doet Delfland al veel voor de biodiversiteit. Wij beschermen de waterkwaliteit en stimuleren de ecologie. Het aanleggen van nieuwe waternatuur, maatregelen voor de vis en ecologisch onderhoud aan de watergangen, het zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan schoon, gezond en vooral ook levend water.

En, een goede biodiversiteit draagt ook bij aan ons werk. Zo zorgen de wortels van planten voor stevige dijken en helpt groen in de stad bij het vasthouden van water.
Met de uitvoering van het actieplan voor de biodiversiteit zorgen wij ervoor dat kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit voortaan worden meegenomen bij al onze taken en bij de inrichting van de terreinen van Delfland.

Samen met partners, boerenorganisaties, bewoners en andere gebiedspartijen gaan wij ons nu en in de toekomst nog meer inzetten op het verbeteren van de habitat voor onder meer de grutto, de weidehommel, de bittervoorn, de rugstreeppad en de glassnijder.

Bekijk hier het actieplan biodiversiteit (pdf, 2.1 MB)