Planttransplantatie

27 juli 2020

Morgen gaan wij uit de Dobbeplas in Pijnacker-Noodorp en de Zuidplas van het Kraaiennest in Midden-Delfland planten halen en overzetten naar onze onderzoekslocatie in de Woudse Polder. Daar plaatsen wij de planten in een zijtak van de Zweth en zo beginnen wij ons eigen waterplantendepot.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat doen wij onder meer door de ecologie in en om het water te stimuleren. Wij leggen natuurvriendelijke oevers, natte ecologische zones en bijvoorbeeld vispaaiplaatsen aan. Onderwaterplanten vormen een belangrijke leefomgeving voor jonge vissen en waterdiertjes. Bij de aanleg van nieuwe waternatuur zien we dat de ontwikkeling van deze planten meestal achterblijft. Sommige soorten zijn ook niet altijd even makkelijk te krijgen.

Op dit moment is in de Dobbeplas een overvloed aan waterplanten. In het Kraaiennest wordt de zuidplas ingericht als weidevogelgebied. Uit beide plassen gaan wij de onderwaterplanten die er teveel zijn weghalen. Het gaat hierbij om de soorten schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) en grof hoornblad (Ceratophyllum demersum). Dit zijn soorten van voedselrijk troebel water en de verwachting is dat deze zich goed kunnen ontwikkelen. Wij gaan ze bewaren en opkweken in de Woudse Polder. Zo kunnen wij in de toekomst bij nieuwe projecten gebruik maken van onze eigen voorraad en belanden de planten uit Dobbeplas en Kraaiennest niet op de composthoop. Zo besparen we kosten en werken we duurzamer en circulair.

Bekijk hier: het filmpje van de WOS.

Lees ook: Vlietlanden onderzoekslocatie voor monitoren oeverbescherming en waterplanten