Gezamenlijk onderzoek naar nieuwe aanpak blauwalg

2 juli 2020

Delfland en Arcadis onderzoeken samen een nieuwe, innovatieve manier om voedingsstoffen uit water te filteren en zo de bloei van blauwalg te remmen. De proef is gisteren gestart in zwemplas Put te Werve in Rijswijk. Hoogheemraad Marcel Belt van Delfland en wethouder Armand van der Laar van Rijswijk namen vast een kijkje.

Zoals zoveel zwemplassen in Nederland heeft ook zwemplas Put te Werve gedurende het buitenzwemseizoen last van blauwalgbloei. Die wordt veroorzaakt doordat er teveel voedingsstoffen -fosfaten- in het water zitten. Delfland werkt er in het hele gebied hard aan om voedingsstoffen in het water terug te dringen maar dat is een kwestie van lange adem. Het is daarom voor ons interessant om te onderzoeken of er ook andere manieren zijn om op zwemplekken iets te doen tegen blauwalg. De proef wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

Hoe ziet de proef eruit?

Op woensdag 1 juli zijn twee pontons in zwemplas Put te Werve gelegd. Aan elk ponton hangt een bigbag met ijzerzand, een restproduct uit de drinkwaterbereiding van grondwater. In de zak zit een pomp die water uit de plas door de bigbags laat stromen. De fosfaten binden zich aan het ijzerzand, en het gefilterde water stroomt er via een fonteintje uit.
De hengelsportvereniging Club Te Werve en zwemvereniging RZV ‘de Put’ gaan de komende twee jaar elke maand monsters nemen van het water bij de ingang van de pomp, van het water uit het fonteintje en van het water in de plas. De monsters worden geanalyseerd door ons laboratorium en wij vergelijken de resultaten met elkaar om te zien of het water fosfaten verliest en of dit merkbaar is in de plas.

Wat gaan recreanten ervan merken?

Tijdens deze twee jaar durende proef kan er gewoon gebruik gemaakt worden van de plas. Het is niet toegestaan om de pontons te betreden. De zwemvereniging en de hengelsportvereniging zullen hierop toezicht houden. Het gaat om een kleinschalige proefopstelling, waarin we gaan kijken of de techniek werkt zoals verwacht wordt. De plas is juist zeer groot en zeer voedselrijk. De proefopstelling is daarom onvoldoende om de zwemplas Put te Werve vrij te krijgen van blauwalgen. Als over twee jaar blijkt dat het systeem werkt, dan kunnen Delfland, de beheerder van De Put en de gemeente samen kijken of deze ingezet kan worden voor het bestrijden van de blauwalg in de plas.

Bekijk de video op YouTube


Onderzoek naar blauwalg