Wij hebben de boom al staan

2 december 2020

Delfland gaat de komende jaren meer invulling geven aan een duurzame inrichting van zijn terreinen. Met bomen bijvoorbeeld. Want bomen zijn goed voor CO2-opname, tegen hittestress en voor de biodiversiteit. Namens het college van Delfland zette hoogheemraad Ruud Egas bij rioolgemaal ‘s-Gravenzande vandaag de eerste boom met zijn voeten in de grond: een wilde appel.

Ruud: “Zeespiegelstijging, droogte, hoosbuien, teruggang in biodiversiteit, verzilting, het zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering waarmee wij in ons dagelijks werk te maken hebben en waarop wij ons met zijn allen moeten aanpassen. Met de beweging Klimaatkrachtig Delfland stimuleren wij een klimaatkrachtige inrichting van het gebied.

Natuurlijk zetten wij ons ook in om het tij te keren. In 2025 willen wij energie- en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wij maken groen gas op onze zuiveringen, hergebruiken zoveel mogelijk materialen en reststoffen en zetten in op biodiversiteitsherstel. Ook stellen wij hoge eisen aan onze leveranciers als het gaat om duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een duurzame regio.

Rondom onze zuiveringen en gemalen is nog ruimte voor zonnepanelen, windmolens en voor heel veel bomen. Die ruimte gaan wij de komende jaren goed benutten. Met eigen projecten en wij maken ook graag ruimte voor initiatieven van derden. Deze eerste boom staat symbool voor de duurzame invulling van onze terreinen.”


Wilde appel

Wilde appel