Voortgang kadeverbetering Hazepad

2 december 2020

De kade en het fietspad langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp zijn sinds december 2019 afgesloten. De kade is niet meer stabiel en het fietspad verzakt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken samen op om ervoor te zorgen dat de kade en het fietspad worden hersteld. De start van de uitvoering loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied. Na advies van het ecologisch bureau lijkt het erop dat de werkzaamheden aan de kade niet hoeven te wachten tot het vleermuisonderzoek is afgerond. De exacte planning van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Het ontwerp-projectplan van de kadeverbetering bij het Hazepad is op 25 november gepubliceerd. Vanaf die datum gaat een termijn van 6 weken in waarin een zienswijze kan worden ingediend. Het projectplan gaat alleen over de kadewerkzaamheden.

Fietspad
De gesprekken met de gemeente en Staatsbosbeheer over de inrichting van het fietspad zijn nog in volle gang. De gemeente start een eigen procedure voor het fietspad zodra er een besluit is genomen over het ontwerp daarvan. Voor vragen over het fietspad kunt u terecht bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp via: info@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 015-362 62 62.

Bomen en vleermuizen
Het vleermuisonderzoek is in gang gezet. We verwachten dat het onderzoek in september 2021 volledig is afgerond. In december 2020 vindt een winteronderzoek plaats om te bepalen welke bomen uitgesloten kunnen worden voor het vleermuisonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar holtes die in de bomen aanwezig kunnen zijn. Bomen die uitgesloten worden voor verder onderzoek, melden we aan als ‘kappen houtopstanden’ bij de omgevingsdienst. Deze bomen kunnen daarna gekapt worden. De overige bomen langs het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden aan de kade staan totdat de resultaten van het vleermuisonderzoek bekend zijn. Uiteindelijk moeten ook deze bomen weg omdat ze in de waterkering staan.


Hazepad

Hazepad