Negatief zwemadvies voor zwemplas Delftse Hout

20 augustus 2020

Update - Uit de meest recente controle van het water in de zwemplas in het Delftse Hout is gebleken dat een negatief zwemadvies moet worden afgegeven voor blauwalg. De omgevingsdienst (ODMH) zal dit doen op zwemwater.nl en op de borden bij de zwemplas.

Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen in ons gebied kunnen genieten van zwemmen in natuurwater hebben wij de afgelopen jaren in een aantal zwemplassen samen met de locatiebeheerder maatregelen genomen om de blauwalgbloei af te remmen. Wij passen daarbij maatwerk toe: per plas kijken wij naar de eigenschappen van de plas en de bronnen van voedsel voor de blauwalg.

De zwemplas Delftse Hout hebben wij tussen 2018 en 2019 onder handen genomen. Wij hebben extra waternatuur toegevoegd in de vorm van natuurvriendelijke oevers en drijvend groen, de doorstroming verbeterd en een zijarm waar wij de blauwalg zagen ontstaan uitgebaggerd.

Dit heeft ertoe geleid dat de plas dit jaar lang goed is gebleven; van het vroege voorjaar tot de eerste week van augustus was het water uitstekend. Op 5 augustus kregen wij meldingen dat er blauwalg werd gezien. Uit de spoedbemonstering die wij lieten doen bleek dat de blauwalg de norm nog niet overschreed. Vanwege de warme dagen die eraan kwamen hebben wij ODMH desalniettemin geadviseerd een waarschuwing af te geven.

Waarschuwing of negatief zwemadvies

Een waarschuwing voor blauwalg betekent let op, ga niet zwemmen waar je blauwalg ziet, zorg dat je geen water binnenkrijgt en spoel je goed af na het zwemmen. Ook wordt bij een waarschuwing het zwemmen aan kwetsbare mensen ontraden. Nu geldt een negatief zwemadvies: dat wil zeggen ga niet zwemmen in Delftse Hout.

Let op: het water van Waterspeeltuin BuytenDelft aan de Korftlaan is wel in orde!

De waterkwaliteit van alle officiële zwemwaterlocaties vind je terug op www.zwemwater.nl.


Zwemplas Delfste Hout