Stageopdracht Keuzeschema monitoring biodiversiteit op dijken


Hoogheemraadschap van Delfland

Delft, 36 uur, salaris minimaal € 672 - maximaal € 672
Waterkeringbeheerders hebben de wettelijke zorgplicht om dijken op sterkte te houden. Daarbij hoort een erosiebestendige grasbekleding. Volgens de wettelijke richtlijn (WBI) moet de beheerder de sterkte van de zode inspecteren. Maar er spelen ook andere belangen. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt biodiversiteit steeds belangrijker. En om economische/maatschappelijke redenen is een deel van de dijken agrarisch- of recreatief medegebruik van de dijk gewenst.

Wat ga je doen?

  • Je doet onderzoek naar de beleidsdoelen voor de grasbekleding, de beheerkeuzes die gemaakt (moeten) worden om de beleidsdoelen voor grasbekleding van dijken te bereiken, welke prestatie-indicatoren verbonden zijn met die beheerkeuzes en de beleidsdoelen en hoe die zijn te vertalen naar zichtbare parameters in het veld.
  • Je bepaalt welke kritische indicatoren/parameters op een eenvoudige manier zijn te monitoren met basale en eenvoudig te verwerven (ecologische) kennis;
  • Je beschrijft welke monitoringsmethoden voor deze parameters bruikbaar zijn, met een afweging van voor- en nadelen. Hierbij hoort het ophalen van praktijkervaring bij dijkbeheerders;
  • Je ontwerpt een keuzeschema voor de stappen 1-3 om te gebruiken in de praktijk.

De student doet (literatuur)onderzoek, neemt interviews af bij experts, voert analyses uit en weet dit alles helder te verwoorden op schrift. Uiteraard bestaat binnen de opdracht ruimte om mee te kijken met veldwerk/netwerkdagen van beheerders. Dit theoretisch kader leent zich niet voor het zelf uitvoeren van veldwerk.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  1. Welke beleidsdoelen gelden ervoor dijken en hoe verhouden die zich tot elkaar?
  2. Wat is bij verandering van beleid (bv. wens van hogere biodiversiteit) de beginsituatie van de grasbekleding, wat het doel en wat moet worden gemeten om de ontwikkeling te kunnen beoordelen?
  3. Welke monitoringsmethoden worden momenteel door dijkbeheerders gebruikt en wat zijn de voor- en nadelen per methode? Wat kunnen we leren van de wereld buiten de waterkeringen?
  4. Welke kennis is nodig om goede monitoring uit te voeren en welke data wordt hiervoor gedefinieerd en gebruikt?

Wat bieden we jou?

Uiteraard ontvang je een stagevergoeding en krijg je de mogelijkheid om jezelf te bewijzen en te ontwikkelen. Eigen initiatief en een positieve instelling worden op prijs gesteld. Je gaat werken in een gevarieerde en enthousiaste organisatie met collega’s die zorgen voor een optimale begeleiding van jouw stageopdracht.

Wat jouw opdracht zo interessant maakt is dat geen dag hetzelfde zal zijn. Je werkt zelfstandig aan je inhoudelijke opdracht, op een locatie die jij prettig vindt.

Wat maakt jou succesvol?

Ben je bezig met een WO-opleiding en wil je graag bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Heeft water en natuur je interesse, ben je nieuwsgierig van aard? Dan zoeken wij jou! 

Voor ons is het belangrijk dat een deel van de stage in het voorjaar en de zomer zal plaatsvinden.

Waar kom je te werken?

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar sterke dijken, schone sloten en zuiver water zijn belangrijke eisen voor een veilige omgeving. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland nemen we de zorg voor het water op ons. Zodat wij samen met alle inwoners van ons gebied fijn kunnen wonen, werken én ontspannen in deze prachtige waterrijke omgeving. We besteden veel aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Geworteld in het verleden werken we zo, samen met verschillende partijen, aan een mooie toekomst voor ons gebied en onze inwoners! 

De student voert dit onderzoek uit in een netwerk van waterschappen en bestaande samenwerkingsverbanden (Community of Practice monitoring biodiversiteit, Expertteam Grasbekleding van STOWA e.d.).

Onze drive

Onze ambitie is groot maar onze drive om samen te werken naar een schone en veilige leefomgeving is nog groter!

Sollicitatieproces

illustratie Eerste gesprek Tweede gesprek Optioneel klikgesprek Arbeidsvoorwaarden- gesprek en aanbod Je hebt de baan!

Interessante baan?

Contact

Voor vragen over de stageopdrachten kun je contact opnemen met Jaco Sejisener, technisch specialist, telefoonnummer 06-15090835.