Locatie waterzuivering Vergulde Hand


De nieuwe waterzuivering bouwen we vanaf 2027 op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Het terrein ligt aan de overkant van de huidige AWZI De Groote Lucht.

Locatie waterzuivering Vergulde Hand

Afbeelding uitvergroten

Het voordeel dat de nieuwe zuivering aan de overkant van de huidige AWZI De Groote Lucht ligt, is dat de leidingen voor de aanvoer van het afvalwater en afvoer van gezuiverd water grotendeels behouden kunnen blijven. De nieuwe installatie ligt dicht bij de Krabbeplas. In de zomermaanden levert de nieuwe AWZI gezuiverd water aan de zwemplas. Met als doel dat de waterkwaliteit van de zwemplas verbetert en blauwalg minder snel de kop opsteekt.

Verbinding tussen stad en groen

De waterzuivering wordt zoveel mogelijk omringt door groen, zodat de activiteiten grotendeels uit het zicht zijn. We zien kansen om de recreatieve verbindingen in het gebied te verbeteren door de komst van een wandelroute die het Volksbos verbindt met het bedrijventerrein.

Terrein bestaande AWZI

AWZI De Groote Lucht blijft tot 2030 het afvalwater uit de regio zuiveren. Daarna neemt de nieuwe waterzuivering het over. Het terrein van de huidige zuivering aan de Maassluissedijk komt na de sloop beschikbaar voor andere bedrijven.

Omgeving AWZI De Groote Lucht

De nieuwe AWZI is bedrijventerrein Vergulde Hand West

Afbeelding uitvergroten