Gemaal Bergsluis


De Bergsluis vormt de scheiding tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Wanneer het extreem droog is, levert Delfland via deze sluis zoet water aan Schieland en de Krimpenerwaard.

Wat gaan we doen?

Aan de Bergsluis wordt een nieuw gemaal en een vispassage toegevoegd. Door de bouw van het gemaal, een soort pomp bij de sluis, kunnen beide waterschappen voortaan zoet water aan elkaar gaan leveren. En via de vispassage kunnen vissen veilig van het ene, naar het andere gebied zwemmen. Zo verbetert de ecologische waterkwaliteit aan beide kanten van de sluis. Daarnaast zorgt het werk aan de sluis er ook voor dat het vaarverkeer minder last heeft van schutbeperkingen.

De Bergsluis in Rotterdam

Planning

Op dit moment zit het project in de ontwerpfase. De werkzaamheden zijn dus nog niet zichtbaar. In 2024 gaan we het ontwerp opstellen en vervolgens het werk uitbesteden aan een aannemer. De start van de uitvoering staat nu gepland voor eind 2025. Voor die tijd vind je hier meer informatie.

Planning
Wat Wanneer

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

januari 2024

Start uitvoering

2025

Genoeg zoet water in droge tijden

Voldoende schoon zoet water is belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit, de natuur én voor onze veiligheid. Het juiste waterpeil in sloten en vaarten houdt onze dijken en kades namelijk in goede conditie. Tegenwoordig is voldoende zoet water helaas steeds minder vanzelfsprekend.

In droge tijden kan Delfland zoet water het gebied in laten stromen vanuit het Brielse Meer. Via de Bergsluis kan Delfland dat water delen met Schieland en de Krimpenerwaard. Als het nieuwe gemaal er staat, dan kan het buurwaterschap ook zoet water aan Delfland leveren.

Samenwerken aan voldoende zoet water

Dit project is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Ook de gemeente Rotterdam, beheerder van de al bestaande sluis, is betrokken bij het initiatief.

ndp-zoetwater-rgb-oranje-blauw                                  logo-750


ir. J. Snijders (Jeroen)

jeroen
Omgevingsmanager
jsnijders@hhdelfland.nl015-260 81 08

Heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt? Ik help je graag!