Aanpakken stinkend water


Stinkend water is niet prettig voor je leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan blauwalg, stankoverlast of dode vissen. Daarom is het belangrijk om de oorzaken van stinkend water aan te pakken. Bekijk wat wij doen en hoe je zelf kunt helpen.

Minder stikstof en fosfaat

Stinkend water komt vooral door twee meststoffen: stikstof en fosfaat. En door bestrijdingsmiddelen die in het water terecht zijn gekomen. Daarom willen we zorgen dat die stoffen verminderen en daarvoor in de plaats willen we meer waternatuur. Want als er veel soorten planten en dieren in het water leven, is het water vaak schoner.

Man op een boot in water vol met kroos

Riolering en waterzuivering

Rioolwater is vervuild water. Gelukkig zijn de meeste woningen en bedrijven op riolering aangesloten. Zo wordt het vervuilde water direct afgevoerd naar de installatie waar we afvalwater zuiveren. Daardoor komt de meeste vervuiling gelukkig niet meer in de sloot terecht.

Samen voor schoon water

Delfland werkt aan schoon water in kanalen, sloten en vaarten. Maar dat doen we gelukkig niet alleen. We werken samen met gemeenten, de provincie en bedrijven in bijvoorbeeld de agrarische sector en glastuinbouw. Zo mag de glastuinbouw bijvoorbeeld vanaf 2027 bijna geen water meer lozen in de sloot. Delfland zou graag willen dat geen enkel water meer in de sloot wordt geloosd.

Zelf helpen

Ook jij kunt meehelpen aan schoner water in je buurt:

  • Gooi je afval in de prullenbak
  • Voer de eenden en vissen niet. Het voedsel zorgt dat kroos en algen groeien, waardoor vissen en planten kunnen sterven
  • Gooi geen waterplanten uit je aquarium of vijver in de sloot
  • Ruim hondenpoep op zodat het niet door de regen in de sloot spoelt
  • Als je aan een sloot woont, laat dan geen bomen of struiken boven de sloot hangen. Het ziet er natuurlijk uit, maar de dode bladeren kunnen het leven in de sloot verstoren.

Stinkend water